Voorkom dierenleed bij maaien

22 april 2014
Het maaiseizoen is begonnen. Dit is een goed moment om ons nog eens te realiseren wat er allemaal in het gras, dat wij maaien, verborgen zit.

Veel dieren, zoals hazen en weidevogels, zoeken een veilige schuilplaats in dat gras. Ook is bekend dat veel reegeiten hun kalfjes in het hoge gras afleggen. Maar is het daar wel zo veilig?

Deze reekalfjes zijn zo geconditioneerd dat ze ten alle tijden gedrukt in het gras blijven liggen, wat er ook om hen heen gebeurt. Deze kalfjes zijn vanaf de maaimachine niet te zien. En zo worden elk jaar weer vele kalfjes of ernstig verminkt of gedood bij onze maaiactiviteiten. Wel kan er een aantal maatregelen genomen worden om het doodmaaien van deze kalfjes zo veel mogelijk te voorkomen.

In de bijlage vindt u de folder van Vereniging Het Reewild waarin een en ander uitvoerig wordt besproken en praktische tips worden gegeven om dierenleed te voorkomen.

Auteur: Maurice Steinbusch
Bron: Vereniging Het Reewild www.reewild.nl