Groenbemester met mooiste stand produceert minste biomassa

30 november 2018
‘Onderzaaien? Daar staat toch niks?!’ In Zuid Oost Nederland is het nog niet zo gemakkelijk om een perceel te vinden waarbij de onderzaai er met overtuiging staat zodra de mais van het perceel af is. Nazaai daarentegen slaagt altijd. De opkomst is gelijk over het perceel en het perceel kijkt al snel mooi groen.

In de bijlage leest u het CUMELA Exclusiefartikel.

Auteur: Brigitte Kroonen en Jacqueline Ulen, WUR Open Teelten, locatie Vredepeel