Jan Vrij nieuwe voorzitter sectie Grondverzet en Cultuurtechniek

16 november 2015
Donderdag 12 november 2015 vond bij het bedrijf Theo Pouw de jaarlijkse themabijeenkomst plaats van de sectie Grondverzet en Cultuurtechniek. Tijdens het huishoudelijke deel van de bijeenkomst vond de voorzitterswisseling plaats waarbij Jan Vrij het stokje overnam van Teake de Boer.

Teake de Boer is tien jaren lang het gezicht geweest van de sectie Grondverzet en Cultuurtechniek. Hij heeft de cumelabedrijven maar ook CUMELA-organisatie sterk zien veranderen. Van ouds zijn deze bedrijven agrarisch georiënteerd maar deze steeds meer andere activiteiten gaan ontwikkelen. Het zal duidelijk zijn dat de vragen en de belangen in de loop der jaren mee zijn veranderd. Teake heeft met zijn bestuur die veranderingen op de agenda van het bestuur en de directie van CUMELA Nederland gekregen. Teake werd door Jan Vrij getypeerd als “een goed bestuurder en sterke voorzitter; iemand die het voorbeeld geeft en mensen durft aan te spreken op het feit dat bestuurder zijn niet vrijblijvend is. Jarenlang was hij het gezicht, het boegbeeld, van de sectie”. In de bijeenkomst kreeg Teake door algemeen directeur Hannie Zweverink de gouden speld van CUMELA Nederland opgespeld.

Jan Vrij
Jan Vrij is eigenaar van het bedrijf A.H. Vrij in Wateringen. Dit bedrijf is vooral actief in het onderhoud van de buitenruimte en in de sport. Jan Vrij maakt al sinds 2009 deel uit van het sectiebestuur Grondverzet en Cultuurtechniek. Teake de Boer: “Jan heeft zich in het bestuur geprofileerd als een kundig ondernemer met een brede visie op de cumelasector. Hij heeft een grote betrokkenheid naar de branchevereniging. Ook Jan krijgt te maken met nieuwe ontwikkelen”, zo memoreerde Teake de Boer. “Regionale en landelijke belangenbehartiging wordt steeds belangrijker. Mogelijk kunnen we hierin samenwerken met andere organisaties. CUMELA Nederland als partner in projecten. We moeten keuzes maken gezien onze beperkte mogelijkheden. Ik wil het positieve beeld dat wij zelf van de cumelasector en van CUMELA Nederland hebben, te weten; professionele, bekwame en hardwerkende bedrijven, verder uit gaan dragen.”

Auteur: Jan van der Leij