Bieten goed gekopt

15 december 2008
Om zoveel mogelijk rendement uit een suikerbiet te halen, willen de Suikerfabrieken tegenwoordig bieten met kop. Tijdens een demonstratie eind oktober in Valthermond kregen loonbedrijven en telers voorlichting over de nieuwe manier van koppen. Waar het om draait is een biet zonder bladeren en alleen de inplant van de bladeren. OP de demo was ook een nieuwe ontbladeraar van Grimme te zien.

Kop- en rooiwerk suikerbieten staat in de belangstelling

Tussen de 550 en 600 bezoekers kwamen 30 oktober naar Valthermond voor de praktijkdag suikerbieten op de lichte grond. PPO, IRS en Suiker Unie organiseerden deze dag om de telers bij te praten over de nieuwste ontwikkelingen. Vooral het rooi- en kopwerk en de bewaring trokken veel telers en loonwerkers naar deze praktijkdag. Er waren dan ook enkele primeurs op het gebied van ontbladertechniek, rooien en bietenhopen afdekken te bewonderen. De nieuwe Maxtron van loonbedrijf Gerrits liet goed kop- en rooiwerk zien onder grote belangstelling. Deze en andere demo’s tonen aan dat ook met praktijkmachines het bietverlies bij goed kopwerk beperkt kan blijven tot enkele euro’s per hectare. Bietenleveringen met minder dan 5% koptarra zijn waarschijnlijk te diep gekopt. Bietentelers betalen over de meegeleverde hoeveelheid kop geen tarrabijdrage meer. Hoger koppen is daardoor financieel aantrekkelijk, omdat dan het bietverlies door te diep koppen tot een minimum beperkt blijft.

De ideaal gekopte biet

Een biet zonder bladresten en nauwelijks gekopt is nu het ideaal. In dit geval van de Beet Mulcher die alleen heeft ontbladerd en zonder kopmessen uitstekend werk leverde. Bladresten verstoren het suikerwinningsproces, dus moeten ze zoveel mogelijk op het land achterblijven. Suiker Unie geeft bij meer dan 15% van de bieten met bladresten langer dan 2 cm een boete. Bij meer dan 30% volgt zelfs weigering van de partij. Het praktijkadvies is: streven naar minder dan 5% te diep gekopte bieten en maximaal 5% bieten met bladstelen langer dan 2 cm. De ideaal gekopte biet zit tussen deze twee bieten in. Bij de demo in Valthermond en de demo’s van 2006 en 2007 lieten diverse chauffeurs met praktijkmachines zien dat onder goede omstandigheden bij een optimale afstelling het verlies door te diep koppen tot enkele euro’s per hectare beperkt kan blijven. In Valthermond was dit slechts 13 euro per hectare.

Enkele nieuwe ontwikkelingen

In Valthermond was niet alleen de zesrijige getrokken Grimme Beet Mulcher te zien, maar ook een nieuwe ontwikkeling. Grimme toonde de Front Topper (FT 270V). De klepels van deze ontbladeraar draaien andersom en het afgeslagen blad wordt achter de kopmessen tussen de rijen gelegd. De Front Topper (FT 270V)-ontbladeraar is korter en lichter. Bovendien hebben de kopmessen geen last van bladresten. Een getrokken zesrijige rooier met tussenbunker (Rootster 604) rooide de ontbladerde en gekopte bieten. De hydraulisch aangedreven rooiwielen zijn gericht op het direct scheiden van grond en bieten tijdens het lichten. De Rootster had bij de metingen slechts 0,7 ton per hectare bietverlies door puntbreuk, dit was nog lager dan de 1,1 ton per hectare bij de Maxtron. Voor meer foto’s, filmpjes en resultaten: zie de impressie en het binnenkort te verschijnen artikel in Cosun Magazine. Daarin ook aandacht voor verborgen oogstkosten Voor de teler zijn bij de oogst de tarieven voor rooien en transport zichtbare kosten. Echter, de kwaliteit van het geleverde werk bepaalt hoe effectief de uitgaven zijn, niet de tarieven. Uit het SUSY-project (104 percelen in 2006-2007) blijkt dat er enorme verschillen in oogstverliezen zijn. De totale bietverliezen (door te diep koppen, puntbreuk en verlies van hele bieten) varieerde enorm van 1,1 tot 9,1 ton biet per hectare. Meer over deze verliezen en verschillen in het artikel ‘Pak de verborgen oogstkosten aan’.

Voor informatie met foto's kunt u de bijgevoegde pdf downloaden.

 

Auteur: Toon van der Stok
Bron:  IRS