Nieuwe innovatievouchers beschikbaar voor Overijsselse MKB-bedrijven

11 april 2017
De innovatiekracht van de Overijsselse MKB-bedrijven krijgt een extra impuls. Vanaf 11 april 2017 zijn er twee nieuwe innovatie-instrumenten beschikbaar. MKB’ers die willen innoveren in Overijssel kunnen vanaf dat moment gebruik maken van de innovatievoucher of de MIT-regeling. Met deze subsidies stimuleert de provincie vanuit het programma '#in Overijssel innoveert' de Overijsselse ondernemer om ideeën om te zetten in acties.

Innovatievoucher
Met de innovatievoucher kunnen MKB’ers subsidie aanvragen om een haalbaarheidsstudie, experimentele ontwikkeling en/of industrieel onderzoek te realiseren. Met deze voucher wil de provincie Overijssel proces- en productvernieuwing stimuleren. Ondernemers kunnen met deze voucher een innovatievraagstuk neerleggen bij open innovatie faciliteiten, onderwijs- en kennisinstellingen, maar ook bij R&D-afdelingen van het grootbedrijf. Voor 2017 is er € 300.000 beschikbaar, waarvan €75.000 voor ondernemers buiten Overijssel. Voor 2018 en 2019 is er ieder jaar € 600.000 beschikbaar.

MIT (MKB Innovatie Topsectoren) regeling
Ook de MIT-regeling bevordert en stimuleert innovatie. Deze subsidie ondersteunt MKB’ers die aan het begin van een innovatieproces tegen problemen aanlopen. In deze beginfase is er vaak nog geen zicht op succes van marktintroductie of verdienmodellen. Met deze subsidie kunnen ondernemers een haalbaarheidsproject of innovatie-adviesproject uitvoeren. De MIT-regeling voor Overijssel is, in tegenstelling tot de innovatievoucher, alleen gericht op bedrijven uit vijf geselecteerde nationale Topsectoren: HTSM, Energie, LifeScience & Health, Agro&Food en Chemie. Voor 2017 is € 576.000,- beschikbaar.

Verschillen op een rij
Ondernemers kunnen vanaf 11 april om 9.00 uur een aanvraag indienen voor één van de twee subsidieregelingen. In onderstaande tabel worden de belangrijkste verschillen tussen de regelingen nader uitgelegd.

INNOVATIEVOUCHER EN MIT-REGELING

 

Innovatievoucher

MIT-regeling

Doel

Bevorderen van innovatie

Bevorderen van innovatie

Doelgroep

MKB breed, uitgezonderd Agro&Food en energiebesparing bij bedrijven

MKB binnen 5 nationale Topsectoren: HTSM, Energie, LifeScience & Health, Agro&Food en Chemie. Let op de afbakening van thema’s. MIT-aanvragen voor andere topsectoren kunnen terecht bij Rvo.nl

Subsidiabele activiteiten

De uitvoering van een haalbaarheidsproject ten behoeve van een innovatie.

1. De uitvoering van een haalbaarheidsproject;

2. Een innovatie-adviesproject.

Subsidie

·         Gevestigd in Overijssel en de activiteiten uitgevoerd in Overijssel: maximaal 50% subsidie met een maximum van € 10.000,-.

·         De aanvrager gevestigd in Overijssel en de activiteiten worden uitgevoerd buiten Overijssel: maximaal 50% subsidie met een maximum van € 7.500,-.

·         De aanvrager gevestigd buiten Overijssel en de activiteiten worden uitgevoerd in Overijssel: maximaal 50% subsidie met een maximum van € 7.500,-.

·         Haalbaarheidsproject, maximaal 40% subsidie, tot een maximum van € 24.999,-;

·         Innovatie-adviesprojecten, maximaal 50% subsidie, tot maximaal € 10.000,-, voor externe advisering door een kennisinstelling of een onafhankelijk adviesorganisatie.

Besteding bij

·         Open innovatiefaciliteit

·         Kennisinstelling

·         Onderwijsinstelling

·         Grootbedrijf met eigen R&D-faciliteiten

·         Adviesorganisatie

·         Kennisinstelling

Cofinanciering

Cash bijdrage

Cash en/of in kind bijdrage

Looptijd

2017-2019

2017

Afhandeltermijn

Maximaal 6 weken

Maximaal 22 weken

Verlenging op basis van

de-minimis vrijstelling

(dit betekent achteraf geen verantwoording over de kosten)

Artikel 25 van de algemene groepsvrijstelling (AGGV)

Aanvragen en meer informatie:
Vanaf 11 april kunnen aanvragen ingediend worden. De officiële subsidievoorwaarden worden naar verwachting op of rond 5 april gepubliceerd. De voorwaarden voor beide subsidieregelingen kunt u na officiële publicatie vinden op onze website www.overijssel.nl/subsidies onder Regionale economie (paragraaf 6.7 MKB Innovatie Topsectoren (MIT) Oost en paragraaf 6.23 Innovatievouchers).

Innovatievoucher provincie Overijssel
De innovatievouchers kunnen worden aangevraagd via www.overijssel.nl/subsidies onder het subkopje Regionale economie. Heeft u een vraag over de innovatievouchers dan kunt u contact opnemen met het subsidieloket van de provincie Overijssel: 038 499 8380 of subsidie@overijssel.nl.

MIT-regeling:
De subsidie MIT-regeling 2017 kan aangevraagd worden via www.gelderland.nl/Subsidies onder Werken en ondernemen. Heeft u een vraag, neem dan contact op met het loket van de provincie Gelderland: 026 359 99 99 of vul het vragenformulier in op deze pagina. Hier vindt u ook meer achtergrondinformatie over de regeling en een opsomming van de meest gestelde vragen met de bijbehorende antwoorden.

Voor meer informatie over de overige topsectoren waar in het kader van de landelijke regeling ook aanvragen kunnen worden ingediend kijk op: www.rvo.nl/loketwijzer-mit.

Onder voorbehoud
Bovenstaande informatie is onder voorbehoud gepubliceerd, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Auteur: Dieuwer Heins
Bron: Provincie Overijssel