Onderhandelaars maak u sterk voor Gelderse cumelabedrijven

15 mei 2019
‘Maak u sterk voor cumelabedrijven in Groen, Grond Infra', deze oproep deden Maarten Toonen Dekkers (voorzitter Gelderland) en Gerwin Otten (bedrijvenadviseur) namens CUMELA Nederland. Een oproep die werd gedaan tijdens het gesprek met de Gelderse onderhandelaars voor het provinciaal bestuur. In de provincie worden veel beslissingen genomen die effect hebben op de bedrijfsvoering of continuïteit van cumelabedrijven.

Begin mei is de standpuntnota van CUMELA Nederland verzonden naar de fractievoorzitters en formateurs van alle provincies. De formateur van de provincie Gelderland nam na het in ontvangst nemen van de nota contact op met CUMELA Nederland met de vraag om deel te nemen aan de ronde tafel gesprekken van deze provincie. Op zaterdag 11 mei is er met diverse onderhandelaars gesproken om de Gelderse standpunten kenbaar te maken. Er is over onder meer de onderstaande zaken gesproken:

Bedrijf en Economie: Bied ruimte aan cumelabedrijven. Nu en in de toekomst.
De werkgevers in de cumelasector zijn de grootste werkgevers in het buitengebied. Deze -overwegend- familiebedrijven staan voor een grote uitdaging. Denk bijvoorbeeld aan voedsel produceren met oog voor een goed bodemstructuur.  De oproep: faciliteer bedrijven op het gebied van ruimtelijke ordening en stimulerings- en innovatieregelingen. Stel in 2019 de subsidieregeling Fysieke Investeringen Loonwerkers om de doelstellingen Deltaplan Agrarisch Waterbeheer te behalen weer open. Leg snel internet aan in het buitengebied.

Veilige routes
Een grote wens in Gelderland is om landbouwverkeer via een kwaliteitsnetwerk landbouwverkeer af te wikkelen. Dit betekent dat we in overleg willen treden met alle stakeholders om landbouwverkeer een veilige en efficiënte route te bieden.

Beter Aanbesteden
CUMELA Nederland is betrokken bij de Actieagenda Beter Aanbesteden. Enkele zaken die aan de onderhandelaars zijn meegegeven om in Gelderland te regelen; voorkom onnodige inschrijvingseisen, maak gebruik van de tenderkostenvergoeding, zoek de expertise en maak gebruik van innovatie door te overleggen met marktpartijen. Zorg ervoor dat MKB-bedrijven kunnen blijven meedoen door clustering in omvang (te grote aanbestedingen) en clustering van activiteiten te voorkomen. Dit zorgt ervoor dat creatieve -veelal familiebedrijven- weer mee kunnen doen. Uiteindelijk wordt iedereen hier beter van. SROI, inzet van medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt? Gezien de complexiteit van projecten is het beter om SROI inzet op bedrijfsniveau te faciliteren.

Biodiversiteit en natuurbeheer
Leden van CUMELA zien de noodzaak van een afgewogen balans tussen werken en zorg voor de omgeving. Er is een beroep op de provincie gedaan om mogelijkheden te bieden voor cumelabedrijven, zodat ze kunnen investeren in bijvoorbeeld technieken die ervoor zorgen dat bijvoorbeeld de bodemstructuur intact blijft. Door in de cumelasector te investeren komen maatregelen beschikbaar voor veel agrarische klanten en worden de doelstellingen optimaal bereikt. Verder hebben Maarten en Gerwin aangegeven goede ervaringen te hebben met de resultaten van de subsidieregeling voor loonwerkers (DAW).
 

Auteur: Gerwin Otten