Hoe (on)tevreden bent u over uw aanbestedende dienst?

20 maart 2019
Heeft u wel eens een vraag gesteld, klacht ingediend of een gerechtelijke procedure gestart in een aanbestedingsprocedure? Of heeft u dit juist niet gedaan vanwege mogelijk negatieve effecten voor u als inschrijver? Grijp dan nu uw kans om (anoniem) uw mening en ervaring hierover te delen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. We willen hier écht iets mee doen!

CUMELA Nederland is namens u lid van de van de Commissie Overheidsaanbestedingen (COAB) van VNO-NCW / MKB-Nederland. We brengen daar uw ervaringen en belangen onder de aandacht. Een goed voorbeeld hiervan is onze inbreng voor de "Actieagenda Beter Aanbesteden" en de "Handreiking Tenderkostenvergoeding".

Neem de tijd om uw mening te delen
In het COAB hebben we de laatste tijd, naar aanleiding van geluiden uit het veld, extra aandacht gevraagd voor uw rechtspositie t.a.v. de aanbestedende diensten. Daarom heeft het ministerie van EZK een enquête opgesteld om de ervaringen in kaart te krijgen. We nodigen u uit om hiervoor even de tijd te nemen. Uw ervaringen doen er écht toe en willen we graag gebruiken om met EZK hierover nadere afspraken te maken.

Zelf meepraten? Dat kan!
Wilt u actief deelnemen aan het vervolgoverleg? Laat dan aan het eind van de enquete uw mailadres achter. U wordt dan (vrijblijvend) uitgenodigd voor de zogenaamde focusgroep bijeenkomsten.

Klik op deze link voor de enquête. Deelname mogelijk tot 29 maart a.s. Hartelijk dank voor uw medewerking!

Auteur: Nico Willemsen
Bron: VNO-NCW / MKB-Nederland