Lever uw jaarcijfers 2018 aan voor de CUMELA Kompas Analyse!

27 februari 2019
CUMELA Kompas Analyse is het benchmark product voor de leden van CUMELA Nederland waar jaarlijks ca. 400 cumelabedrijven aan deelnemen. U kunt kosteloos deelnemen. Uw cijfers worden vertrouwelijk verwerkt in een door CUMELA Nederland ontwikkelde tool en de uitkomsten, uw kengetallen, worden geanonimiseerd vergeleken met andere cumelabedrijven.

Eenvoudig inzicht verkrijgen in uw bedrijfseconomische prestaties t.o.v. collega-bedrijven
Met zeer weinig inspanning, namelijk door het enkel jaarlijks aanleveren van uw jaarcijfers, levert de CUMELA Kompas Analyse u veel op in de vorm van een aanzet tot continue verbetering van uw prestaties. Dit geldt voor elk bedrijf, ongeacht of u een groot of klein bedrijf hebt.

De basis voor verbeterde resultaten
Door naar beter scorende bedrijven te kijken en deze te vergelijken met uw bedrijf kunt u uw eigen activiteiten continu verbeteren. Onze vraag is dus niet waarom u deelnemer wilt worden aan CUMELA Kompas Analyse maar de vraag is; waarom zult u niet deelnemen?

Deelnemen of meer informatie?
Wij nodigen u uit om uw jaarcijfers van 2018 aan te leveren via kengetallen@cumela.nl. De jaarrekeningen over 2016 en 2017 kunnen we ook nog verwerken. CUMELA Nederland behandelt deze cijfers vanzelfsprekend vertrouwelijk.

Direct na verwerking nemen wij contact met u op. U kunt er dan voor kiezen om het CUMELA Kompas Analyse rapport;

  • Tijdens een regulier bedrijfsbezoek te ontvangen van en globaal te bespreken met uw bedrijvenadviseur
  • Grondig op de inhoud in te gaan door deze tijdens een adviesbezoek te bespreken met een adviseur bedrijfskundige zaken van CUMELA Advies

Wij stellen uw deelname zeer op prijs, omdat het ook CUMELA Nederland als brancheorganisatie inzicht geeft in de resultaten van de sector. Uw deelname aan de CUMELA Kompas Analyse wordt ook door financiers, waaronder banken, gewaardeerd. Wij merken dat bij een aanvraag voor een financiering deze analyse als waardevol, betrouwbaar en objectief wordt beoordeeld. Dit kan u helpen om een financiering sneller rond te krijgen.

CUMELA Kompas Analyse wordt vernieuwd in 2019
CUMELA Kompas Analyse wordt eind 2019 in een nieuw jasje gestoken. Dit gaat u vooral merken aan de opmaak van de rapportages. Daarnaast zijn wij voornemens inhoudelijk diverse wijzigingen door te voeren zoals het toevoegen van nieuwe kengetallen als bijvoorbeeld CO2 uitstoot per brutomarge en een aangepaste definitie van bedrijfstypen waarmee uw bedrijf wordt vergeleken. Heeft u nog tips / aandachtspunten dan horen wij die graag zodat we er samen voor kunnen zorgen dat deelname aan CUMELA Kompas Analyse voor u van een nog hogere waarde kan zijn. Geef dit door via kengetallen@cumela.nl.

Vragen?
Bel de ondernemerslijn 033-2474999 of stuur een mail naar ondernemerslijn@cumela.nl

Auteur: Richard Wolting