Lever uw jaarcijfers 2018 aan voor de CUMELA Kompas Analyse

23 augustus 2019
CUMELA Kompas Analyse is het benchmark product voor de leden van CUMELA Nederland waar jaarlijks ongeveer 400 cumelabedrijven aan deelnemen. Levert u ook kosteloos de jaarcijfers aan? De voordelen: een objectief beeld van uw bedrijf, de kans om interne en externe prestaties te verbeteren, het helpt om realistische doelen te stellen, u kijkt minder naar uzelf en het levert inzicht op wat betreft de zwakke en sterke punten van het bedrijf.

Deelname aan CUMELA Kompas Analyse is een service waar alle leden van CUMELA Nederland kosteloos gebruik van kunnen maken. Voor de analyse worden uw jaarcijfers vertrouwelijk verwerkt in een door CUMELA Nederland ontwikkelde tool en de uitkomsten, uw kengetallen, worden geanonimiseerd vergeleken met andere cumelabedrijven. Redenen om mee te doen:  

Eenvoudig inzicht verkrijgen in uw bedrijfseconomische prestaties ten opzichte van collega-bedrijven
Met zeer weinig inspanning, namelijk door het enkel jaarlijks aanleveren van jaarcijfers, levert de CUMELA Kompas Analyse u veel op. Dit in de vorm van een aanzet tot continue verbetering van uw prestaties. Dit geldt voor elk bedrijf, ongeacht of u een groot of klein bedrijf hebt.

De basis voor verbeterde resultaten
Door naar beter scorende bedrijven te kijken en deze te vergelijken met uw bedrijf kunt u uw eigen activiteiten continu verbeteren. Onze vraag is dus niet waarom u deelnemer wilt worden aan CUMELA Kompas Analyse maar de vraag is; waarom zult u niet deelnemen?

Deelnemen of meer informatie?
Wij nodigen u uit om uw jaarcijfers van 2018 aan te leveren via kengetallen@cumela.nl. De jaarcijfers van 2016 en 2017 kunnen we ook nog verwerken. CUMELA Nederland behandelt deze cijfers vanzelfsprekend vertrouwelijk.

Direct na verwerking nemen wij contact met u op. U kunt er dan voor kiezen om de  CUMELA Kompas Analyse rapportage tijdens een regulier bedrijfsbezoek te ontvangen van en globaal te bespreken met uw bedrijvenadviseur, hierbij wordt feitelijk alleen terug gekeken naar behaald resultaten.

Ook kunt er voor kiezen om de CUMELA Kompas Analyse rapportage tijdens een adviesbezoek te bespreken met een bedrijfskundig adviseur van CUMELA Advies. Vanuit de kengetallen wordt de vertaalslag gemaakt naar de toekomst van uw bedrijf op korte en langere termijn. Afhankelijk van de situatie komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:

  • Uitleg kengetallen
  • Wat betekenen de kengetallen op mijn bedrijf?
  • Sterke punten van het bedrijf en wat kan er beter
  • Hoe pak ik zaken aan in mijn bedrijf?
  • Rendement en liquiditeit
  • Investeren en financiering
  • Lange-termijnontwikkelingen
  • Het familiebedrijf in balans
  • Bedrijfsopvolging en -overname

Wij stellen uw deelname zeer op prijs, omdat het ook CUMELA Nederland als brancheorganisatie inzicht geeft in de resultaten van de sector. Uw deelname aan de CUMELA Kompas Analyse wordt ook door financiers, waaronder banken, gewaardeerd. Wij merken dat bij een aanvraag voor een financiering deze analyse als waardevol, betrouwbaar en objectief wordt beoordeeld. Dit kan u helpen om een financiering sneller rond te krijgen.

CUMELA Kompas Analyse wordt vernieuwd in 2019
CUMELA Kompas Analyse wordt eind 2019 in een nieuw jasje gestoken. Dit gaat u vooral merken aan de opmaak van de rapportages. Daarnaast zijn wij voornemens inhoudelijk diverse wijzigingen door te voeren, zoals het toevoegen van nieuwe kengetallen zoals bijvoorbeeld CO2-uitstoot per brutomarge en een aangepaste definitie van bedrijfstypen, waarmee uw bedrijf wordt vergeleken. Heeft u nog tips en of aandachtspunten dan horen wij die graag, zodat we er samen voor kunnen zorgen dat deelname aan CUMELA Kompas Analyse voor u nog meer meerwaarde krijgt. Geef deze door via: kengetallen@cumela.nl.

Vragen?
Heeft u nog vragen over de inhoud van de CUMELA Kompas Analyse of over andere zaken dan kunt u daarvoor terecht bij de CUMELA-ondernemerslijn via 033- 247 49 99 of door te een e-mail te sturen naar ondernemerslijn@cumela.nl

Zie ook:

Auteur: Richard Wolting