Belasting besparen: Gebruik de beschikbare regelingen goed

25 november 2016
Nu we het einde van 2016 naderen, is het zaak als ondernemer de balans van het afgelopen jaar op te maken. 2016 lijkt vooralsnog een goed jaar te worden. Om te voorkomen dat u te veel belasting betaalt, is het zaak subsidies en fiscale regelingen optimaal te benutten. In een eerder artikel op cumela.nl stonden de mogelijkheden beschreven. Met name de Vamil/MIA-regeling kan in de cumelasector interessant zijn.

In de bijlage leest u het CUMELA Exclusiefartikel.

Auteur: André de Swart