Update uw handboek managementsystemen

23 oktober 2018
De wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is sinds 25 mei 2018 van kracht. Een belangrijke verandering is dat bedrijven een verantwoordingsplicht hebben. Ook cumelabedrijven moeten kunnen aantonen op welke wijze ze voldoen aan de nieuwe wetgeving. CUMELA Advies heeft daarom haar voorbeeldmateriaal aangepast naar de AVG. Pas uw handboek aan of vraag hierbij hulp van uw adviseur van CUMELA Advies.
In het handboek van CUMELA Advies zijn verschillende hoofdstukken aangepast. Als het gaat om de verantwoordingsplicht binnen de AVG dan zijn de volgende documenten van belang:
Privacyverklaring
Register verwerkingsactiviteiten, 
Verwerkersovereenkomsten
Privacyverklaring en gedragsregels werknemers
Procedure datalekken

Aanpassing handboek
Hieronder volgt een overzicht van de hoofdstukken die zijn aangepast voor de AVG.
- Veilige verwerking persoonsgegevens (Bedrijfsregels 312.1)
   In de bedrijfsregels staat omschreven wat de technische en organisatorische maatregelen zijn om datalekken te voorkomen
- Register van verwerkingsactiviteiten (Beheer handboek 321)
   Er is een verwijzing naar het register van verwerkingsactiviteiten toegevoegd. Hierin worden alle verwerkingen van persoonsgegevens bij gehouden in een register.
- Procedure voor datalekken (Melden en afhandelen 214)
   Hierin is een korte procedure toegevoegd voor datalekken. Hierbij worden ernstige datalekken van persoonsgegeven gemeld aan het meldloket datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).
- Privacyverklaring (Beleidsverklaring 323.1)
   Op onze website hebben onze privacyverklaring gepubliceerd. In onze privacyverklaring beschrijven wij welke persoonsgegevens wij verzamelen, maar ook wat wij ermee doen en hoe wij ze beveiligen.
- Overzicht (wet- en regelgeving 331.1) 
   In het overzicht is nu een korte toelichting op de AVG opgenomen.

Meer informatie
Voor meer informatie over de AVG en voorbeelden van bovenstaande documenten gaat u naar: www.cumela.nl/avg. Heeft uw bedrijf nog niet de nodige maatregelen genomen? De adviseurs van CUMELA Advies helpen u graag. Neem daarvoor contact op met Dieuwer Heins via dheins@cumela.nl.

 

Auteur: Noud Van Unen, stagiair CUMELA Advies