Nuancering Generieke Poortinstructie

4 april 2019
Deze week is de Generieke Poortinstructie (GPI) van kracht geworden. Een initiatief van een groot aantal, grotere aannemers. Hoewel veel cumelaondernemers hier nu mee te maken hebben, is CUMELA Nederland niet betrokken geweest bij het opstellen hiervan. Een gemiste kans volgens Nico Willemsen, beleidsmedewerker Grondverzet & Cultuurtechniek. “Al zijn we positief over het streven naar uniforme afspraken”.
Willemsen baalt er van dat de organisatie niet betrokken is bij de Governance Code Veiligheid in de Bouw en nu opnieuw niet bij de GPI. “Daarom hebben we de Governance Code ook niet onderschreven. We onderschrijven alleen iets als we ook mogen meepraten” aldus Nico Willemsen. De GPI kwam ook zonder overleg met brancheorganisaties tot stand. CUMELA Nederland is daarom niet “blij met-“, maar  wel “positief kritisch” over de GPI stelt Willemsen.
 
Idee van grote aannemers
De generieke poortinstructie is een initiatief van de deelnemers van de Governance Code Veiligheid in de Bouw. Het idee komt dus van grote aannemers en hun opdrachtgevers. GPI geldt daarom niet voor álle bouwplaatsen maar alleen voor die van de onderschrijvers van de Governance Code. Veel cumelabedrijven werken voor deze aannemers en opdrachtgevers en moesten tot voor kort overal eerst een poortinstructie volgen voordat men aan het werk kon. Tijdrovend en veel van hetzelfde. Daardoor weinig motiverend en verre van efficiënt. Over de gedachte om dit generiek op te lossen met één instructie per jaar is CUMELA Nederland positief. Én natuurlijk, zoals u van ons mag verwachten, stellen wij hierover kritische vragen.
 
Het gaat hier om algemene veiligheidsvoorlichting die op álle bouwplaatsen geldt. Net als met de oorspronkelijke poortinstructies vervangt dit niet een startwerkvergadering of toolboxmeeting. Die zijn namelijk specifiek gericht op de activiteiten en risico’s van het project. En omdat lang niet alle mensen die op een bouwplaats komen een VCA-persoonscertificaat hebben is dat ook niet 1-2-3 een vervangend alternatief. Toch vinden we het belangrijk om over deze en andere belangrijke onderwerpen met de bedenkers in gesprek te gaan, want:
  • veiligheid bereik je niet door óver mensen te besluiten, maar door mét ze te praten;
  • alle veiligheidsvoorschriften hebben direct gevolgen voor de mensen en het materieel van de ingezette cumelabedrijven;
  • cumelaondernemers willen óók veilig werken, zijn creatief en innovatief en hebben vaak veel goede en vooral praktische ideeën;
  • door uitvoerende partijen erbij te betrekken ontstaat draagkracht i.p.v. weerstand;
  • goede veiligheid is onbetaalbaar en kán realistisch en haalbaar.
 
"We houden u uiteraard op de hoogte van de resultaten die deze gesprekken opleveren. Uw vragen en suggesties zijn van harte welkom", sluit Willemsen af.
 
Meer informatie 
Heeft u nog vragen? Neem contact op met de ondernemerslijn via tel: 033 - 247 49 99 of per e-mail ondernemerslijn@cumela.nl.

 

Auteur: Nico Willemsen