Cumelabedrijven op niveau 5 CO2-prestatieladder

17 juni 2015
Als een van de eerste cumelabedrijven is aannemersbedrijf Van Wijlen gecertificeerd voor niveau 5 van de CO2-prestatieladder. Deze certificering, op het hoogste niveau van de CO2-prestatieladder, toont aan dat de cumelasector steeds bewuster omgaat met energie en dus CO2 emissie. Er zijn momenteel zo’n 100 cumelabedrijven gecertificeerd op de CO2-prestatieladder.
Bert en Bart van Wijlen

Voorbeelden van duurzaam ondernemen door Van Wijlen zijn bijvoorbeeld een klimaatneutraal kantoor en investeringen in nieuw materieel conform de op dat moment hoogst geldende emissienorm. Bart van Wijlen: “Wij vinden het belangrijk om efficiënte bedrijfsvoering te voeren met aandacht voor mens en milieu. Onze leefomgeving is ons bestaansrecht en we willen deze zo goed mogelijk achterlaten voor de volgende generaties. Met het behalen van niveau 5 op de CO2-prestatieladder zijn wij dé koploper in het reduceren van CO2 in de regio.”

CO2-prestatieladder
Het doel van de ladder is bedrijven te stimuleren om de eigen CO2-uitstoot - en die van hun leveranciers - te kennen en permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen. De ladder stimuleert bedrijven vervolgens om die maatregelen daadwerkelijk uit te voeren en bovendien de verworven kennis transparant te delen en samen met collega's, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief te zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen.

CUMELA Advies helpt
Het certificeren voor de CO2-prestatieladder is een complex en langdurig traject. De medewerkers van CUMELA Advies kunnen u assisteren bij uw certificering, zodat u zorgeloos uw audit kunt laten afnemen. Helmy Coenen, adviseur GWW heeft o.a. aannemingsbedrijf Van Wijlen ondersteunt in het certificeringstraject: ”Van 0 ineens naar niveau 5 is ambitieus maar haalbaar met de juiste aanpak.”

Sectorinitiatief Sturen op CO2
CUMELA Nederland organiseert sinds 2014 het sectorinitiatief voor haar leden zodat zij hun reductiedoelstellingen realiseren en voldoen aan de eisen van het SKAO. Het doel van het initiatief is dat leden individueel door deze gezamenlijke aanpak 4 % emissie gaan reduceren ten opzichte van het basisjaar 2014. U leest hier meer over in Grondig 5 (verschijningsdatum 12 juni 2015).

Auteur: Helmy Coenen