PAWW, een nieuwe premie die WW-recht repareert

5 december 2018
Op 1 januari treedt er een verzamel-cao in werking: de PAWW. Dit staat voor private aanvulling WW en WGA. Het betekent dat werkgevers actie moeten ondernemen, maar voor de werknemer houdt het een nieuwe inhouding op zijn loon in. Wat betekent de PAWW voor u?

Sociaal akkoord
In het Sociaal Akkoord 2013 hebben de landelijke werknemers- en werkgeversorganisaties afgesproken op cao-niveau een private aanvulling van maximaal 14 maanden WW te introduceren. Met deze aanvulling is het WW recht voor werknemers weer hersteld tot het niveau van 31 december 2015. Het Kabinet heeft toegezegd dat de cao-afspraken in beginsel algemeen verbindend worden verklaard. Dit is dus niet de bedrijfstak cao, waaronder ook LEO valt, maar een cao die speciaal wordt afgesloten voor de PAWW. Die voor de sector agrarisch groen en visserij is algemeen verbindend verklaard op 26 november 2018 en gepubliceerd in de Staatscourant van 28 november 2018. PAWW staat voor private aanvulling WW en WGA .

Oplossing
De PAWW is ontwikkeld om de Private Aanvulling van de WW en loongerelateerde WGA te realiseren. De duur van de uitkering en de opbouw worden daarmee hersteld naar het niveau van 31 december 2015. De werknemers betalen de premie voor de PAWW. De premie wordt inhouden op het brutoloon van de werknemer (kolom 3 loonstaat). Dit is zo afgesproken door de werknemers- en werkgeversorganisaties. De werkgever draagt de van de werknemer ontvangen premie af aan de PAWW.

Wat moet u als werkgever doen?
Stap 1: u informeert uw werknemers dat zij premie moeten gaan betalen voor deze regeling. Speciaal daarvoor is er een ledenflyer ontwikkeld die u met de eerste loonstrook van januari mee kunt sturen

Stap 2: u registreert zich als werkgever bij de Stichting PAWW, via spaww.nl Dit kan nu al. Vergeet u dit, dan ontvangt u in ieder geval ook een brief van SPAWW. In deze brief staat een code die u voor de registratie kunt gebruiken

Bent u op de website van SPAWW dan kiest u voor inloggen en vervolgens registreren. Klik op de bevestigingslink in het volgende scherm. Vanuit uw mailbox bevestigt u het mailadres, er wordt dan een nieuw scherm geopend waar u de registratie kunt voortzetten. Op SPAWW.nl is een instructievideo beschikbaar over het registratieproces

Stap 3: aangifte doen Na de registratie doet u periodiek (maandelijks, per 4 weken of per kwartaal) aangifte. U geeft dan door: de totale loonsom, de geïnde premie en het aantal werknemers. U betaalt het door u aangegeven bedrag na ontvangst van de factuur

Doet uw administratiekantoor uw loonadministratie? Dan maakt u een machtiging aan nadat u zich heeft geregistreerd.

Registreert u zich niet dan zal PAWW telefonisch contact met u opnemen. Heeft u zich na twee herinneringen nog niet aangemeld dan ontvangt u een ambtshalve (geschatte) aanslag.

Meer informatie
Wilt u meer weten over Stichting PAWW of de regeling bekijk dan de beslisboom. Ook gaan we in Grondig 10-2018 uitgebreid in op dit onderwerp. Mocht u vragen hebben dan kunt u terecht bij de Ondernemerslijn: 033- 247 49 99. 

Auteur: Herma van den Pol