Bedrijf en economie

Binnen de onderneming draait het – net als in de economie – om de bedrijfsvoering. Met als centrale vraag hoe je kritische bedrijfsprocessen zodanig kunt beheersen, dat je tot een duurzaam en gezond bedrijfsresultaat komt. Naast strategie zijn organisatie en procesbeheersing van groot belang. De adviseurs Bedrijf & Economie van CUMELA Advies ondersteunen cumelabedrijven met hun uitgebreide kennis en ervaring. Tevens stellen de adviseurs hun kennis ter beschikking d.m.v. publicaties op de website, in ledennieuwsbrieven en tijdens trainingen. Daarnaast kunnen ondernemers met de kengetallenvergelijking 'CUMELA Kompas Analyse' jaarlijks hun bedrijfscijfers en kengetallen spiegelen aan de sector. Het team adviseurs kan de ondernemer individueel ondersteunen bij diverse organisatievraagstukken. Denk hierbij aan veranderingsprocessen, rendementsverbetering, investerings- en financieringsplannen, etc. Daarnaast beschikken de adviseurs over ruime ervaring met bedrijfsoverdracht, verkoop of uitbreiding van de onderneming. Ook kunt u voor het opzetten van diverse managementsystemen en het begeleiden tot certificering bij CUMELA Advies terecht.