Gewasbescherming

Voornamelijk in de akkerbouw, vollegrondsgroenteteelt, veehouderij, boom- en bloembollenteelt worden gewasbeschermingsmiddelen toegepast. Ongeveer 800 cumelabedrijven hebben het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen als een van hun specialismen. Het toepassen van deze middelen is gereguleerd via de toelating, de distributie, opleidingen en scholing, de keuring van apparatuur en door eisen aan de administratie, de middelenopslag en was- en spoelwater. De inzet van CUMELA Nederland is er op gericht om het zorgvuldig toepassen van gewasbeschermingsmiddelen verder te verbeteren, rekening houdend met voedselveiligheid, flora en fauna, waterkwaliteit en veiligheid voor omwonenden en toepassers.
 • Dossierhouder

  Maurice Steinbusch

  Secretaris Agrarisch Loonwerk

  Heeft u een vraag over dit onderwerp, mail de CUMELA-Ondernemerslijn (ondernemerslijn@cumela.nl) of bel: (033) 247 49 99.

Direct naar

  Zoek in dit dossier

  Agenda

  Deze informatie is alleen beschikbaar voor onze leden

  Rechts boven kunt u inloggen