EU-miljoenen voor Zeeuwse landbouwwegen

25 juli 2019
"Tamelijk uniek" is het dat er een miljoeneninjectie vanuit Brussel wordt gedaan in de Zeeuwse wegen om ze beter begaanbaar te maken voor landbouwverkeer. John Augustijn, bedrijvenadviseur bij CUMELA Nederland, is er trots op dat dit gelukt is, maar noemt het vooral een succes vanwege de constructieve samenwerking tussen weggebruikers en wegbeheerders. Augustijn is namens CUMELA Nederland betrokken bij het kwaliteitsnet landbouwverkeer.

In totaal kunnen er vier wegen aangepakt worden met de ongeveer 2,5 miljoen euro die Brussel uitkeert. Onder dat geld bevindt zich ook een geldsom uit de pot met geld voor Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3). "Dat is op zich al opmerkelijk", zegt Augustijn. "Normaal komt dit geld hoofzakelijk ten goede aan de boer, maar nu profiteren ook dienstverleners in de agrarische sector er van." Zo maken ook de agrarische loonwerkers volop gebruik van de Rondweg Poortvliet.

Nieuwe parallelweg
Iets wat gaat veranderen, want er komt een nieuwe weg. Die komt er mede dankzij cofinanciering, waarbij de helft van het geld uit Brussel komt en de andere helft in dit geval door de provincie Zeeland betaald wordt. De parallelweg komt tussen de Lange Zandweg en de rotonde Geerweg. Door het ontbreken van een dergelijke parallelweg was er met name een boer die steeds moeilijker bij zijn percelen kon komen. "Het is een keer eerder gebeurd dat er POP3 geld vrijkwam om een weg op te knappen", zegt Augustijn om aan te geven hoe bijzonder dit is. "Dat was meteen een primeur voor Nederland en ook de eerste keer ging het om een weg in Zeeland." 

Een ander succes is de landbouwroute die aangelegd gaat worden rond Vogelwaarde. Hierdoor hoeft zwaar landbouwverkeer niet meer dwars door het dorp te rijden. Hier worden de kosten gedeeld door de EU en de gemeente Hulst. Ook bij Kamperland komt een alternatieve route voor landbouwverkeer. Zo komt er tussen Walcheren en Noord-Beveland een nieuwe weg. Ook hier wordt de helft door de EU betaald, het restantbedrag wordt betaald door Noord-Beveland en waterschap Scheldestromen. 

De laatste plaats die een landbouwweg krijgt is Kats, die komt ten noorden van Zandkreeksluis. Dit gaat de veiligheid op de N256 vergroten en de wachttijden voor landbouwverkeer terugbrengen. 

Dubbel succes
Als alles volgens planning verloopt worden de wegen tussen oktober 2020 en april 2022 opgeleverd. Augustijn noemt het een dubbel succes. Zo is het gelukt om geld van de Europese Unie te krijgen om de wegen aan te pakken, maar ook de samenwerking rondom dit onderwerp blijkt succes te hebben. "Daarmee bewijst het kwaliteitsnet landbouwverkeer opnieuw dat het werkt en dat het ook kansen biedt op andere plaatsen." CUMELA Nederland streeft er daarom naar op meer plaatsen met de diverse partijen om de tafel te gaan en een goed landbouwverkeersnetwerk neer te zetten, zodat er vlotte en veilige routes komen voor (land)bouwverkeer. 

 

 

Auteur: Herma van den Pol