Gaan uw medewerkers ook naar Grond in Verzet?

25 oktober 2019
Dat is mooi! Want de actie Grond in Verzet is belangrijk voor onze sector. Zowel werkgevers als werknemers hebben er belang bij dat er een flinke opkomst is.

We bevelen van harte bij u aan dat u de medewerkers die naar Den Haag willen worden vrij gepland door de planning. Zij nemen voor deze dag een vrije dag op die op verschillende manieren kan worden afgeboekt.

Zij kunnen een gewone snipperdag opnemen of een atv-dag. Overuren compenseren in tijd kan ook. Dat het de medewerkers een vrije dag “kost” maakt inzichtelijk dat dit probleem voor hen ook belangrijk is. Het gaat om hun toekomst!

Uiteraard kunnen ook uw medewerkers gebruik maken van het busvervoer. Meer informatie over de opstapplaatsen volgt snel.

Auteur: Jacqueline Tuinenga