Vanaf 1 april 2019 kan VDM alleen nog digitaal naar RVO verstuurd worden

18 februari 2019
De Vervoersbewijzen Dierlijke Mest (VDM) moeten vanaf 1 april 2019 digitaal en binnen 10 werkdagen na vervoer (forfaitair transport) worden ingediend via mijnrvo.nl. Dit kan ook via een bedrijfsmanagementsysteem zoals bijvoorbeeld Rovecom, Agro-pro, VDMadmin of AgroIT. Om dit te kunnen regelen moet een bedrijf een relatienummer bij RVO hebben. Moet u nog een intermediaire onderneming worden, dan is actie op zeer korte termijn dus vereist. RVO voert na aanmelding een verkorte Bibob-toets uit, waardoor zij na ongeveer 6 weken kan bepalen of zij een bedrijf registreren.

Er zijn in de praktijk nog diverse cumelabedrijven die niet geregistreerd zijn als intermediair bij RVO, maar wel handelen als intermediair in de vorm van vervoerder wanneer klanten gebruik maken van de vrijstelling boer-boer transport. Dit is ook van toepassing op Regionale Mestafzet Overeenkomsten (RMO), de uitzonderingsregel voor de verplichte mestverwerking, waarbij het cumelabedrijf de mest transporteert en mogelijk aanwendt. Is de landbouwer in bovenstaande gevallen niet zelf de vervoerder dan moet dit transport namelijk wel plaats vinden door een geregistreerd vervoerder/intermediair. 

Tot 31 maart nog op papier
Bij bovengenoemde transporten geldt een vrijstelling voor het wegen en monsteren van de mest, het wordt dan een forfaitair transport genoemd. Nu mag een VDM van een forfaitair transport (behalve een verzamel-VDM) uiterlijk tot en met 31 maart 2019 op papier worden ingediend door de vervoerder bij RVO. Bij alle andere transporten en het verzamel-VDM mag dit op dit moment al niet. 

Wanneer een cumelabedrijf de mest voor zijn klant transporteert - ook wanneer hij de mest met zijn mesttank haalt bij de leverancier en vervolgens met dezelfde machine aanwendt bij de afnemer - in het kader van boer-boer transport of een RMO zal het bedrijf aangemeld moeten zijn bij RVO als intermediair, aangezien het bedrijf op dat moment handelt als vervoerder. Omdat de vervoerder verantwoordelijk is voor het indienen van het VDM bij RVO, mag de landbouwer dit niet zelf regelen wanneer hij u als vervoerder inschakelt! Zoals reeds genoemd dient elke vervoerder, anders dan de landbouwer zelf geregistreerd te zijn als intermediair. 

Let ook op de schriftelijke machtigingen die zullen moeten worden afgesloten tussen leverancier, vervoerder en afnemer wanneer u zelf het VDM namens leverancier en/of afnemer ondertekent!

Meer informatie
Voor vragen of advies kunt u contact opnemen met de CUMELA Ondernemerslijn via telefoonnummer: 033 - 247 49 99 of e-mailadres: ondernemerslijn@cumela.nl.

 

Auteur: Richard Wolting