Het uitrijdseizoen voor vaste mest gaat bijna van start

30 januari 2019
Vrijdag 1 februari begint het seizoen weer voor het uitrijden van vaste mest/steekvast zuiveringsslib op bouwland en grasland. Alleen op bouwland gelegen op klei- en veengrond mag het hele jaar vaste mest en steekvast zuiveringsslib uitgereden worden.

Vanaf 2019 is de uitrijdperiode veranderd van vaste, strorijke, dierlijke mest op klei- en veengrond op grasland. Dit  jaar mag van 1 februari tot en met 15 september uitgereden worden. Daarna volgt een korte pauze en opent het seizoen alweer op 1 december 2019 tot 15 september 2020. Vanaf 2020 mag dan ook vaste, strorijke, dierlijke mest op klei- en veengrond op grasland uitgereden worden vanaf 1 december tot en met 15 september.

Winterse omstandigheden
Ondertussen heeft de winter wel weer zijn intrede gedaan en dat vraagt om alertheid. Tenzij vaste mest onderdeel is van het beheersregime op grasland, mag er namelijk op geheel of gedeeltelijk bevroren of besneeuwde grond geen mest uitgereden worden.

Langer seizoen voor drijfmest
Na het opengaan van het uitrijdseizoen voor vaste mestsoorten, mag er vanaf 16 februari ook weer drijfmest en vloeibare zuiveringsslib op alle grondsoorten uitgereden worden. Ook hier geldt dat op geheel of gedeeltelijk bevroren of besneeuwde grond geen mest uitgereden worden. Het uitrijdseizoen voor drijfmest op bouwland loopt dit jaar langer door, tot en met 15 september, maar alleen wanneer uiterlijk op 15 september:

  • winterkoolzaad voor zaadwinning in het daaropvolgende jaar wordt gezaaid,
  • uiterlijk op 15 september op de desbetreffende grond een bij ministeriële regeling aangewezen gewas wordt ingezaaid of geplant dat niet eerder dan acht weken na de datum van inzaaien of planten wordt vernietigd
  • in de desbetreffende grond in het daarop aansluitende najaar bloembollen worden geplant..

Op grasland loopt het uitrijdseizoen tot en met 31 augustus.

Geen mest na maisteelt
Na de teelt van maïs op zand- en lössgrond mag er geen bemesting plaatsvinden. Ook niet wanneer de maïs voor 15 september geoogst is. Nadat u de maïs geoogst heeft, bemest u uw perceel niet meer. U rijdt pas weer mest nadat de uitrijdperiodes van het volgende kalenderjaar zijn ingegaan.

U zaait een vanggewas in als u maïs heeft geteeld op zand- of lössgrond. Voor snijmaïs is dit uiterlijk 1 oktober, voor andere soorten maïs is dit uiterlijk 31 oktober. Uitgangspunt is dat u, om stikstofuitspoeling te voorkomen, direct na de oogst van maïs op zand- en lössgrond een vanggewas inzaait. In tegenstelling tot een groenbemester mag een vanggewas daarom niet bemest worden. Dit vanggewas moet vervolgens niet vernietigd worden voor 1 februari van het volgende kalenderjaar.

 

Auteur: Richard Wolting