Mogelijk eind 2019 registratie en trekkerkenteken

21 december 2018
In januari wordt het wetsvoorstel voor de registratie van landbouwvoertuigen verwacht. Ook het trekkerkenteken is daar onderdeel van. "Mogelijk is er dan eind 2019 een trekkerkenteken", zegt Hero Dijkema, beleidsadviseur verkeer en vervoer bij CUMELA Nederland, tegen Boerenbusiness.nl.

Uit het overleg van half december in de Tweede Kamer is niet duidelijk naar voren gekomen of er nu een meerderheid is voor de registratie en kentekening van landbouwvoertuigen. Ondertussen kon Boerderij wel melden dat de VVD voor is. CDA twijfelt nog een beetje, maar D66 is overduidelijk voorstander. De twijfel bij CDA wordt mede veroorzaakt door de angst voor lastenverzwaring, maar daarin kwam minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat ze al iets tegemoet door aan te geven de boeren met zo min mogelijk last en rompslomp te willen belasten. Wat ook een positieve toezegging is richting de cumelasector. 

Veel vragen
Dijkema zegt dat in januari het wetsvoorstel naar de Kamer gestuurd wordt. Ondertussen blijken er nog steeds veel vragen te zijn over dit onderwerp. Daarover ging Dijkema in gesprek met Boerenbusiness.nl. 

Heeft u na het kijken nog vragen over dit onderwerp of zijn er nieuwe vragen opgedoken dan kunt u die stellen aan de Ondernemerslijn: 033 - 247 49 99. Ook kunt u contact opnemen met Hero Dijkema. Dat kan via de mail: hdijkema@cumela.nl of via het telefoonnummer: 033 - 247 49 00. Hier kunt u teruglezen wat er eerder over de regelgeving geschreven werd.   

Auteur: Herma van den Pol