"Gewasbeschermingslicentie (BvV Adviseren) niet verplicht"

19 december 2018
Hebben loonwerkers vanaf 1 januari 2019 een Bewijs van Vakbekwaamheid Adviseren (BvV Adviseren) nodig? Er blijkt in het veld grote verwarring hierover te zijn. Maar het antwoord is toch echt nee. CUMELA Nederland licht toe.

De afgelopen week is regelmatig de vraag gesteld of het nieuwe Bewijs van Vakbekwaamheid Adviseren (BvV Adviseren) vereist is voor het uitvoeren van bespuitingen in loonwerk bij telers. De sectie Agrarisch loonwerk van CUMELA Nederland benadrukt met klem dat het BvV Adviseren niet vereist is voor loonwerkers, die in opdracht van derden gewasbescherming uitvoeren, en daarbij de te verspuiten middelen meeleveren. Dit in tegenstelling tot berichten uit de media en berichtgeving vanuit het bedrijfsleven, dat er sprake is van een verplichting voor loonwerkers en dat loonwerkers dus in actie moeten komen voor 1 januari 2019.

Middelen toepassen in loonwerk: geen BvV Adviseren nodig
De keuze van middelen en het bepalen van de werkwijze/aanpak wordt niet gezien als vorm van adviseren, maar als onderdeel van de dienst toepassen. Loonwerkers worden ingeschakeld als professioneel toepasser. Onderdeel daarvan is dat telers en veehouders vertrouwen op een goede uitvoering van de bespuitingen (inclusief middelenkeuze en aanpak/strategie)

Achtergrond
Per 1 januari 2019 wordt een nieuw BvV Adviseren verplicht voor personen die adviseren op het gebied van gewasbescherming. Deze is bedoeld voor personen die adviseren op het gebied van gewasbescherming (voorlichten, teeltbegeleiding).

Loonwerkers die bespuitingen uitvoeren bij derden, en de toe te passen verspuiten middelen meeleveren, hoeven niet te beschikken over het BvV Adviseren. Het BvV Bedrijfsvoeren gewasbescherming voor de persoon die de gewasbeschermng aanstuurt is voldoende. Voor eventuele medewerkers die gewasbespuitingen uitvoeren is het BvV Uitvoeren gewasbescherming voldoende. Deze interpretatie van de wetgeving is nadrukkelijk besproken en tot stand gekomen binnen het periodieke overleg tussen Ministerie van Landbouw Natuur Voedselkwaliteit (LNV), handhaver, onderwijs en bedrijfsleven.  

Meer informatie:
Meer informatie over andere handelingen met gewasbeschermingsmiddelen en het BvV Adviseren treft u aan in het nieuwsbericht van 27 november 2018, zie de link hiernaast. Ook kunt u met uw vragen terecht bij de Ondernemerslijn, 033- 247 49 99

Auteur: Maurice Steinbusch
Bron: Sectie agrarisch loonwerk CUMELA Nederland, 19 december 2018