Nieuwe toolboxkaarten: wasplaatsen, zuiveringssystemen en drukregistratie

27 november 2019
De Toolbox Emissiebeperking heeft drie nieuwe kaarten gemaakt met praktische informatie over drukregistratievoorziening, zuiveringssystemen voor afvalwater met gewasbeschermingsmiddelen en inrichting van wasplaatsen. Zie toolboxwater.nl/toolbox.

Drukregistratievoorziening In de nieuwe toolboxkaart 
In de ‘Drukregistratievoorziening’ staat een overzicht van verschillende spuittechnieken, waarbij is aangegeven of een druklogger verplicht is. Bij een veldspuit met een driftreducerende voorziening, zoals een Wingssprayer of MagGrow is een druklogger niet verplicht. Ook bij gebruik van een gangbare veldspuit is een druklogger niet altijd verplicht, bijvoorbeeld bij het gebruik van spuitdoppen met een spuitdruk hoger dan drie bar. Of bij een verdubbeling van de teeltvrije zone. Daarnaast beschrijft de kaart de eisen aan het meten en registreren van de spuitdruk, alsmede de kosten van een druklogger. 

Wasplaatsen en zuiveringssystemen
Een groot aantal bedrijven heeft al ervaring met de aanleg van een wasplaats en/of zuiveringssysteem. Met hun ervaringen kunnen andere ondernemers hun voordeel doen. Deze praktijkervaringen, informatie over relevante regelgeving en verschillende inrichtingen van een wasplaats kun je vinden in de vernieuwde toolboxkaart ‘Inrichting van wasplaatsen’.  

De toolboxkaart 'Zuiveringssystemen voor afvalwater met gewasbeschermingsmiddelen'  is ook vernieuwd. Op deze kaart zijn alle beschikbare zuiveringssystemen beschreven. Bijvoorbeeld de zuiveringssystemen die werken op basis van biologische afbraak zoals biofilter en Phytobac en de systemen die werken op basis van verdamping zoals de Heliosec en opvolger RemDry. Met een handig overzicht van capaciteit en kosten per systeem. Deze kaarten vervangen de oude toolboxkaart 13a.

Toolbox Emissiebeperking
Met de toolbox emissiebeperking willen Nefyto, Unie van Waterschappen, LTO Nederland, Agrodis en Cumela Nederland gezamenlijk emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater verminderen. De toolboxkaarten zijn opgesteld door CLM Onderzoek en Advies, in opdracht van deze partijen. Een compleet pakket Samen met de Erfemissiescan Gewasbescherming en het Loket Erfemissie Gewasbescherming vormen de toolboxkaarten een totaalpakket om emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater te verminderen.

De Erfemissiescan is een digitaal instrument waarmee telers eenvoudig het risico op emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf hun erf in kaart kunnen brengen.  Via e-mail en telefoon kan iedereen gratis zijn vraag over het tegengaan van erfemissie stellen bij het Loket Erfemissie Gewasbescherming (binnenkort Erfemissiecoach). De meest gestelde vragen zijn met het antwoord op de vraag op de website www.toolboxwater.nl/erfemissie gepubliceerd. Naast telers en loonwerkers kunnen ook adviseurs en anderen bij het Loket terecht.

Auteur: Maurice Steinbusch
Bron: www.toolboxwater.nl Persbericht 6 november