Duurzame bodem onder landbouw, natuur en stad

22 januari 2016
Het jaar 2015 was het Jaar van de Bodem. Met het uitroepen van deze ‘International Year of Soils’ wilde de Verenigde Naties de bewustwording versterken over het belang van de bodem, ons belangrijkste natuurlijke kapitaalgoed. CUMELA Nederland heeft in dat kader ook een aantal activiteiten ontplooid.

In de bijlage leest u het CUMELA Exclusiefartikel.

Auteur: Jan van der Leij