Sorghumdemonstratie

5 april 2019
De maisteelt staat onder druk door het uitspoelings-gevoelige karakter van het gewas. In het zesde actieprogramma nitraatrichtlijn zijn aanvullende teeltmaatregelen opgenomen m.b.t. de maisteelt. De teelt wordt hierdoor complexer en duurder. Afgelopen januari is in de Tweede Kamer zelfs gesproken over inperking van maisteelt in Brabant en Limburg. Men kijkt voorzichtig uit naar een alternatief gewas. Sorghum wordt dan vaak genoemd.

In de bijlage leest u het CUMELA Exclusiefartikel.

Auteur: Toon van der Stok
Bron: Grondig boeren met mais