Onderzoeksprogramma Ruwvoer en Bodem van start

25 oktober 2016
Door goed voor de bodem te zorgen en hun bouwplan slimmer in te richten, kunnen melkveehouders meer en beter ruwvoer per hectare oogsten. Een grootschalig publiek privaat onderzoeksproject (PPS) brengt hiervoor de komende jaren de benodigde kennis bijeen.
Onderzoeksprogramma Ruwvoer en Bodem

Volgens schattingen van het Ruwvoerplatform, een samenwerking tussen Wageningen University & Research en sectorpartijen, laten melkveehouders op dit moment 15 procent gras- en 10 procent maïsopbrengst liggen. Ook leidt de huidige productiewijze van ruwvoer tot een onnodig grote druk op de kwaliteit van de bodem. Hierdoor dreigen de opbrengsten verder te zakken en zijn percelen minder goed bestand tegen heftige regenval of langere droogteperiodes.

De PPS Ruwvoerproductie en Bodemmanagement, die loopt tot en met 2019, moet praktische handvatten opleveren, om de ruwvoerteelt efficiënter en duurzamer te maken. Dat gebeurt aan de hand van deelprojecten, waarin bedrijven en sectorvertegenwoordigers samenwerken met zowel dierlijke als plantaardige onderzoekers. CUMELA Nederland is deelnemer aan dit samenwerkingsverband. De sectie Agrarisch loonwerk vindt het belangrijk dat cumelabedrijven toegang krijgen tot de laatste kennis over ruwvoerteelt  om hun partnerrol in ruwvoer vorm te geven.

Voor meer informatie gaat u naar:www.ruwvoerenbodem.nl

De samenwerkende partijen zijn:
De PPS Ruwvoerproductie en Bodemmanagement is een samenwerking van Wageningen University and Research met Agrifirm Group b.v., Barenbrug Holland b.v., Bionext, CUMELA Nederland, DLF b.v., DSV Zaden Nederland b.v., Euralis, ForFarmersGroup, J.Joordens, Zaadhandel b.v., Limagrain Nederland b.v., Louis Bolk Instituut, LTO Nederland, MOVO Zaden, NMB, Pioneer, Plantum, Syngenta, Vandinter SEMO b.v. en ZuivelNL.

Auteur: Maurice Steinbusch
Bron: Wageningen University and Research