Kennispartijen aanwezig op Inspiratiemiddag Bodem

14 februari 2017
Aeres Hogeschool en Wur Environmental Research (voormalige Alterra) hebben als eerste kennispartijen laten weten deel te nemen aan de Inspiratiemiddag Bodem op 28 maart a.s.

Aeres Hogeschool zal middels haar lectoraat bodem deelnemen aan de inspiratiemiddag en een workshop invullen. Het lectoraat Duurzaam bodembeheer richt zich op het gebruik van reststromen (biobased), het ontwikkelen van bruikbare tools en het overbrengen van kennis in de praktijk. Het zorgt er ook voor dat in studieprofielen van studenten van de Hogeschool bodemkennis een belangrijke plek krijgt.

Jan van den Akker, onderzoeker bij  Wageningen Environmental Research zal tijdens zijn workshop aandacht vragen voor het onderwerp bodembelasting en mechanisatie. Hoe erg is het nu gesteld met de verdichting van de ondergrond. En wat kunt u daar als cumela-ondernemer aan doen? Hij is in Nederland één van de bodemexperts in relatie tot bewerking en berijden.

Inspiratiemiddag bodem
CUMELA Nederland organiseert op 28 maart voor haar leden de Inspiratiemiddag bodem. Tijdens deze middag worden workshops gehouden en presenteren bedrijven met bodemdiensten zich tijdens een informatiebeurs.  Met deze middag stimuleert CUMELA haar leden aan dat ze in hun bedrijfsvoering bewust aan de slag gaan met bodem en hun kennis op dit gebied vergroten. Meer informatie en aanmelden voor deze activiteiten kan via deze link.

Auteur: Maurice Steinbusch