Staat u al op de 'witte lijst'?

17 augustus 2016
Voor bedrijven die handelen in voedermiddelen zijn vanaf 1 januari 2016 aangescherpte eisen vanuit de zuivelindustrie van kracht. Veehouders worden strenger gecontroleerd of zij diervoeders aankopen van bedrijven die op de zogenaamde ‘witte lijst’ staan. Nadat veehouders hen daarop hebben gewezen, hebben meerdere bedrijven al gevraagd hoe ze kunnen voldoen aan de eisen.
Zuivelondernemingen verlangen van hun melkveehouders dat zij uitsluitend diervoeder afnemen van bedrijven die per 1 januari 2016 aan de onderstaande eisen voldoen:
•       Met alle relevante activiteiten aangesloten bij SecureFeed (daarmee ook beschikken over het GMP+ FSA (voedselveiligheid certificaat of gelijkwaardig) of gelijkwaardig systeem.
•       Beschikken over het GMP+ FRA M103 certificaat (verantwoorde soja) of gelijkwaardig, deze eis is voor de meeste van onze leden niet van toepassing, wel moet u aangeven via toetsingavb@gmail.com dat u niet handelt in soja of producten waarin soja in verwerkt.
•       Beschikken over een productaansprakelijkheidsverzekering die voldoet aan gestelde eisen.

Diervoerbedrijven die aan alle drie de vereisten voldoen worden geplaatst op de witte lijst. Deze lijst wordt wekelijks bijgehouden en wordt door beoordelaars van de zuivelkwaliteitssystemen gebruikt bij de controle op de melkveebedrijven.

Vanwege de overgang van de oude naar de nieuwe regeling is er naast de witte lijst ook een grijze lijst geïntroduceerd. Deze grijze lijst is bedoeld om die bedrijven te identificeren die weliswaar nog niet aan alle vereisten voldoen om op de witte lijst te komen, maar die wel voornemens zijn om aan deze vereisten te gaan voldoen om op de witte lijst te komen. 

Op dit moment staan diverse bedrijven reeds op de grijze lijst, dit zijn bedrijven die reeds al GMP+ gecertificeerd zijn en in het bezit van een getoetste productaansprakelijkheidsverzekering, maar ze voldoen nog niet aan de eisen per 1 januari 2016 aangezien SecureFeed nog niet behaald is. Dit houdt in dat Nederlandse melkveehouders die diervoeders van deze bedrijven afnemen niet voldoen aan de zuivelkwaliteitssystemen en dat uw afnemers bij een controle een afwijking krijgen. NZO heeft een brief rondgestuurd met de vraag of u uw gegevens wilt nakijken. Voldoet uw bedrijf inmiddels aan de vereisten om op de witte lijst te komen? Heeft uw bedrijf de aantoonbare ambitie om aan deze vereisten te gaan voldoen? Dan verzoekt NZO u uw aanpassingen door te geven per email, via toetsingavb@gmail.com. Het verzoek is om uiterlijk vóór 1 september 2016 te reageren. Wanneer NZO op die datum geen reactie van u heeft ontvangen, gaan zij ervan uit dat uw bedrijf niet aan de vereisten voldoet om op de witte lijst te komen, en ook niet de ambitie heeft om daaraan te gaan voldoen. NZO zal dan uw bedrijf van de grijze lijst verwijderen.

Staat u op dit moment ook nog niet op de grijze lijst of heeft u nog geen GMP of een getoetste productaansprakelijkheidsverzekering en bent u wel actief in het verhandelen van diervoeders? Neem voor meer informatie contact op met één van de adviseurs certificeringen van CUMELA Advies via 033-2474900.

Auteur: Richard Wolting
Bron: NZO