Checklist certificering kleine drijvende werktuigen

15 juni 2018
Samen met de keuringsinstanties heeft CUMELA Nederland een checklist opgesteld die bedrijven kunnen gebruiken als voorbereiding op de keuring. Wie deze vooraf afwerkt, kan rekenen op een efficiëntere en daardoor voordeligere keuring. Ook al zal de checklist nog de nodige vragen opleveren. Belangrijk is om je voor 1 november aan te melden.
Volledige uitleg leest u in bijgaand artikel. Voor de monteur in de werkplaats is de losse checklist een handig hulpmiddel.
 
Let op de overgangsbepaling voor "oud materieel", voor 1 november aanmelden!
Voor drijvende werktuigen en pleziervaartuigen in de vaart vóór 2009 kan tot 30 december 2018 gebruik worden gemaakt van de overgangsbepaling ‘geen klaarblijkelijk gevaar’. Een expert beoordeelt dan onder meer de volgende punten: cascosterkte en huiddikte, stuurwerk en stuurmachine (inclusief stuurautomaat, indien aanwezig), vrij zicht, ankerinrichting, gasinstallatie (indien aanwezig), brandveiligheid (handblussers en indien aanwezig vaste blusinstallatie), reddingsmiddelen,  manoeuvreereigenschappen (die met een proefvaart kunnen worden aangetoond) en achterstallig of matig onderhoud. Als het oude materieel niet vóór 1 november 2018 bij een keuringsinstantie is aangemeld, is de overgangsbepaling niet van toepassing en geldt ESTRIN 2017(1) en bijlage 13.12 bij de Binnenvaartregeling. Die eisen zijn zwaarder, duurder en soms voor oud materieel lastig of niet toepasbaar.
 
Keuringsinstanties:
• Bureau Scheepvaart Certificering (BSC), tel. (0850) 29 05 21,
• Nederlands Bureau Keuringsdienst Binnenvaart (NBKB), tel (010) 302 20 50,
• Register Holland, tel. (0521) 74 40 16,
Auteur: Nico Willemsen
Bron: CUMELA Nederland