Bijna een vijfde van de loonwerkers vreest voor extra droogteschade

10 oktober 2018
Ongeveer een vijfde van de loonwerkers houdt er rekening mee dat het omzetverlies wat van de zomer ontstond, als gevolg van de extreem lange periode van droog weer, in het najaar verder gaat oplopen. Dit blijkt uit de enquête uitgevoerd bij het Ledenpanel van CUMELA Nederland.

Van het Ledenpanel geeft 59% aan in vergelijking met een normale zomer werk gemist te hebben. Vooral het agrarisch loonwerk kreeg met minder werkzaamheden te maken. Bij veel loonwerkers werd dit weer gecompenseerd door extra werkzaamheden in het grondverzet. Daar namen de werkzaamheden namelijk toe dankzij een beter draaiende economie.

Hoewel op veel plaatsen het agrarisch werk vervangen werd door grondverzet blijkt er bij diverse bedrijven wel degelijk sprake te zijn van een inkomensderving. Het gaat dan om bedragen van €7.500 tot €120.000.

Wat dit inhoudt voor de individuele ondernemer is lastig te duiden en hangt nauw samen met de omvang van het bedrijf. Ook hangt het ervan af of het bedrijf alleen werkzaam is voor de agrarische sector of dat het bedrijf zich ook voor andere sectoren werkzaamheden verricht. De hardste klappen kregen en krijgen de bedrijven te verwerken die in de Achterhoek en Overijssel gevestigd zijn.

Verliezen gaan oplopen
Ondertussen verwacht 33% van de groep loonwerkers, die inkomsten misliep, dit later in het jaar weer in te kunnen lopen. Een groep van 17% rekent er echter op dat de verliezen nog verder gaan oplopen. Een zelfde percentage loonwerkers geeft aan er rekening mee te houden dat rekeningen langer onbetaald blijven.

Uit de enquête blijkt echter ook dat sommige loonwerkers juist extra werkzaamheden kregen dankzij de droogte. Dit leverde meevallers van €2.000 tot €20.000 op. Het is niet duidelijk of deze groep overlapt met de groep loonwerkers die inkomsten misliep.

De enquête onder het Ledenpanel geeft een globaal beeld van de situatie in de sector, maar kan door de beperkte omvang geen beeld geven die 100% dekkend is. Mochten er bedrijven zijn die door de droogte in de problemen terecht gekomen zijn of in de problemen dreigen terecht te komen, dan kan u dit bij André de Swart van CUMELA advies aangeven.  

 

Auteur: Herma van den Pol