Verzoek tot insturen analyseresultaten in de GMP+ Monitoring database

12 maart 2019
CUMELA Advies maakt bekend dat GMP vraagt om uiterlijk voor 29 maart 2019 de laatste resultaten van 2018 in te sturen. Deze worden vervolgens anoniem gedeeld met de community. Hoe u de resultaten instuurt legt CUMELA Advies hier uit. Met het praktische Integraal Management Systeem begeleidt en ondersteunt CUMELA Advies een groot aantal leden.

CUMELA Advies heeft aan de hand van haar praktische Integraal Management Systeem een groot aantal leden begeleid en ondersteund in het kader van GMP/SecureFeed certificering. Ook wordt jaarlijkse ondersteuning geboden in het kader van interne audits en/of het aanpassen van het Integraal Management Systeem wanneer noodzakelijk, bijvoorbeeld na een normwijziging. 

In totaal zijn ongeveer honderd van onze leden GMP gecertificeerd en deelnemer van een gezamenlijk monitoringsprogramma in het kader van GMP+ BA4  Minimumvoorwaarden inspectie en analyse. Het GMP certificaat is nodig voor handel en/of transport van diervoeders. Bedrijven die diervoeders leveren aan veehouderijbedrijven dienen daarnaast aanvullend deelnemer te zijn aan SecureFeed.

Voor bedrijven die deelnemen aan SecureFeed is deelname aan een gezamenlijke monitoringsprogramma onderdeel van het lidmaatschap. De bedrijven die niet deelnemen aan SecureFeed zijn veelal aangemeld bij het collectieve monitoringsprogramma van Stichting Diervoederanalyse

Net als in de voorgaande jaren, vraagt GMP u de laatste resultaten van 2018 in te brengen in de GMP+ Monitoring database. Het verzoek is om deze uiterlijk vrijdag 29 maart 2019 in te sturen en (anoniem) te delen met de GMP+ Community.

Ook al bent u deelnemer van een gezamenlijk monitoringsprogramma, dan zult u hier toch aandacht aan moeten besteden. Wanneer de analyseresultaten niet definitief zijn gemaakt worden deze namelijk niet gedeeld met de GMP+ Community. U zult zelf de analyseresultaten van de, door u opgestuurde of van de op uw bedrijf genomen, monsters definitief moeten maken in de GMP+ Monitoring database. Of u kunt, door een eenmalige handeling, het programma waaraan u deelnemer bent dit laten regelen.

Deelnemers SecureFeed
SecureFeed heeft twee laboratoriums die de monsters voor het SecureFeed monitoringsplan diervoeders analyseren. Deze laboratoriums laden de analyseresultaten periodiek op naar de GMP+ monitoringsdatabase. U, als deelnemer, moet zelf de door het lab geüploade resultaten (status geanalyseerd) definitief maken en delen met de groep SecureFeed in de GMP monitoringsdatabase.

SecureFeed deelnemers kunnen aan SecureFeed invoerautorisatie geven. Daarmee autoriseert u als deelnemer SecureFeed om uw resultaten, ingestuurd door het lab dat het SecureFeed Monitoringsplan Diervoeders uitvoert, definitief te maken en te delen met de groep Securefeed. Wanneer u dit niet doet, bent u verplicht zelf deze resultaten elk kwartaal definitief te maken en te delen met de groep SecureFeed. Zie deze link voor het stappenplan om dit te regelen.

Deelnemers Stichting Diervoederanalyse
Alle analyseresultaten van de Stichting Diervoederanalyse worden verwerkt in de GMP+ Database. Naast de monstername wordt ook deze verwerking van de analyseresultaten voor u geregeld. Zo heeft u altijd toegang tot uw eigen analyseresultaten en die van de Stichting Diervoederanalyse. Hiervoor hoeft u slechts eenmalig een digitale machtiging af te geven. In slechts 5 stappen heeft u dit geregeld. Zie deze link voor het stappenplan.

Meer informatie
Voor meer informatie over de monitoringdatabase van GMP, zie deze handleiding GMP+ Monitoring database. Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht over GMP certificering of deelname aan SecureFeed? Neem dan contact met de Ondernemerslijn via 033-247 49 99 of stuur een e-mail naar: ondernemerslijn@cumela.nl

 

Auteur: Richard Wolting