'Zo werkt het niet' voorkomt boete op tijdelijk werk

6 februari 2019
Op het wetsvoorstel is de wijziging aangenomen dat jongeren onder de 21 jaar die maximaal 12 uur per week werken onder de lage premie vallen. De campagne van zeven brancheorganisaties, waaronder CUMELA Nederland, resulteert erin dat er aanpassingen gedaan zijn aan de Wet Arbeid in Balans (WAB).

Op de laatste dag van januari ging de Kamer in gesprek over het wetsvoorstel: Wet Arbeid in Balans (WAB). Het mondde uit in een debat van twaalf uur. "Er was daarin ruime aandacht voor de seizoens-problematiek. Zo werd de vraag gesteld of het wel fair is om voor werk wat niet jaarrond aanwezig is, toch de hoge ww-premie in rekening te brengen", zegt Jacqueline Tuinenga, beleidsmedewerker arbeidsmarkt, bij CUMELA Nederland. "Daarin was ook de invloed van de campagne 'Zo werkt het niet' waar zeven branches, waaronder CUMELA Nederland, aan meededen merkbaar. 

CAO geeft ruimte voor seizoenswerk
Dinsdag 5 februari werd er gestemd over de diverse moties en amendementen die volgden op de bespreking van het wetsvoorstel. Het heeft ervoor gezorgd dat de wet op een aantal punten aangepast is. Zo komen de BBL overeenkomsten te vallen onder de lage premie. Ook perioden waarin jongeren onder de 21 minder dan 12 uur werken komen terecht in de lage premie. Binnen de CAO mogen afspraken gemaakt worden over de ketenregeling waarbij werkzaamheden maximaal negen maanden per jaar uitgeoefend kunnen worden.

Ook in de moties werd ingegaan op de flexibiliteit die werkgevers nodig hebben en willen behouden zonder daarvoor fors meer te betalen. Juist die lastenverzwaring voelde aan als een boete. Zo werd de volgende motie aangenomen: De regering moet verkennen wat de mogelijkheden zijn voor een aparte categorie in de premiedifferentiatie voor langjarige tijdelijke contracten. De regering moet het gesprek blijven voeren met sociale partners over knelpunten binnen seizoensarbeid en met hen te bezien of voor een sector maatwerk oplossingen gevonden kunnen worden. Ook wordt er positief gereageerd op de motie om extra geld vrij te maken om de leercultuur in het MKB te ondersteunen.

Lastenverzwaring voor jaarcontracten
De reactie van CUMELA Nederland op de aangenomen wet is overwegend positief, maar kritiek is er ook. In de sector zijn de werknemers voor negentig procent in dienst voor onbepaalde tijd. In 2019 betalen werkgevers 3,6 procent werkloosheidspremie en 0,58 procent wachtgeld premie. Dit is gezamenlijk 4,18 procent. De verwachting is dat dit voor 2020 daalt naar 2,78 procent. De arbeidsovereenkomsten bepaalde tijd (dus ook jaarcontracten!) worden duurder. De premie voor 2020 is voorzien op 7,78 procent, terwijl werkgevers daarvoor nu 6,18 procent betalen. Dat is een forse verhoging! "We moeten kijken op welke wijze we hier een oplossing voor kunnen vinden", aldus Tuinenga.  

"Wij gaan u de komende maanden informeren over de nadere regelgeving als ook de Eerste Kamer haar fiat over deze wet heeft uitgesproken. De Eerste Kamer bespreekt op 19 februari de procedure voor dit wetsvoorstel."

Wilt u meer weten?
Een uitgebreid verhaal over dit onderwerp vindt u in Grondig 2. Die verschijnt op 2 maart. Mocht u voor die tijd al prangende vragen hebben dan schiet de ondernemerslijn u graag te hulp. Die is bereikbaar op: 033- 247 49 99 of per e-mail: ondernemerslijn@cumela.nl 

 

 

Auteur: Herma van den Pol