Gelderse subsidiepot voor DAW bijna half leeg

12 december 2018
Loonwerkers doen met de aanvragen al een beroep op ruim de helft van het geld van de Susidieregeling DAW Loonwerkers Gelderland. De regeling gaat door tot maart 2019, waarbij degene die al een beroep deden op de regeling dat in 2019 nog een keer mogen doen.

De provincie Gelderland laat weten dat de 37 aanvragen die tot nog toe ingediend zijn betrekking hebben op 578.000 euro. In totaal is er 1 miljoen euro uitgetrokken voor de regeling, welke loopt van 1 oktober 2018 tot en met 31 maart 2019.

De regeling bevindt zich voor de helft in het ene kalenderjaar en voor de andere helft in het volgende jaar. Dat houdt in dat degene die in 2018 al een beroep deden op de regeling dat voor een andere investering in 2019 nog een keer kunnen doen. 

Met de subsidieregeling wordt voorzien in een vergoeding van 40 procent van de investering. Het gaat daarbij om een minimumbedrag van 3.000 euro en een bovengrens van 20.000 euro. Het is een unieke regeling, omdat deze speciaal ingericht is voor loonwerkers, waar andere regelingen zich richten op de primaire sector.

Samenwerken aan waterkwaliteit via de bodem
Binnen het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer werkt het agrarisch bedrijfsleven samen met ministeries en waterschappen aan het verbeteren van de waterkwaliteit. De laatste jaren ligt de focus steeds meer op het verbeteren van waterkwaliteit door de nadruk te leggen op het verbeteren van de bodem (structuur, waterhuishouding, vruchtbaarheid en bodemleven). CUMELA Nederland adviseert haar leden om deel te nemen aan regionale waterkwaliteitsprojecten.

Auteur: Herma van den Pol