Dacom, Rovecom en JoinData inleiders sectiebijeenkomst Agrarisch loonwerk

28 november 2018
Naast JoinData presenteren ook Rovecom (Gerben Donker) en Dacom op de ledenbijeenkomst sectie Agrarisch loonwerk welke actuele producten ze beschikbaar hebben voor de loonwerksector. Tevens delen ze hun visie over de rol van de loonwerker in data-uitwisseling. En hoe deze data-uitwisseling, in de eerste plaats de agrariër, kan plaatsvinden met andere partijen in de keten. Tevens nemen ze deel aan de forumdiscussie die gevoerd gaat worden over dit thema. Meld u nu aan voor deze bijeenkomst op 6 december in Lelystad.

Andere onderdelen van de sectiebijeenkomst op donderdagmiddag 6 december:

  • Jos Tholen van JoinData, in 2017 opgericht als datacoöperatie voor de Nederlandse agrarische sector, vertelt wat de betekenis is van dit initiatief voor agrariërs en cumelabedrijven. Een aantal ketenpartijen zoals FrieslandCampina, CRV, Cosun, Avebe, Agrifirm, evenals LTO, heeft aangegeven zich hierbij aan te sluiten.
  • Bespreken actualiteiten uit de sector (drukregistratie, drijfmest in de rij en vanggewas)
  • Rondleiding over WUR-akkerbouwbedrijf met speciale aandacht voor gebruikte precisietechnieken.
  • Afsluitende borrel en warm buffet.

Genoeg ingrediënten om u te informeren en te netwerken met collega’s in het werkveld agrarisch loonwerk!

Achtergrond info
Cumelabedrijven zijn op veel terreinen actief zowel in agrarische ketens als in niet-agrarisch werk. Ontwikkelingen op het gebied van ICT gaan snel. Het lijkt gemakkelijker te worden data te delen met de klant en met andere partijen in de keten. Eén van de uitdagingen is hoe je deze data nu tot waarde laat komen (‘op welke vraag wil je nu een antwoord geven met je verzamelde data”). Een andere uitdaging is hoe je nu gemakkelijk data kan verwerken binnen je eigen bedrijf en kunt uitwisselen en delen met andere partijen in de keten(s). De sectie Agrarisch loonwerk heeft uitgesproken data-uitwisseling (inclusief het bijbehorende verdienmodel) als belangrijk onderwerp aan te merken voor de komende jaren. Ze neemt daarom deel aan de Data-Fair, samen met partijen als ZLTO, WUR, Rabobank, VION, Agriplace. Tijdens deze bijeenkomst zal ze haar ervaringen delen.

Aanmelden
U meldt zich snel een eenvoudig aan via het agenda-item op deze website (zorg dat u bent ingelogd).

Auteur: Maurice Steinbusch