Nieuws

 • Omzetstijging gerealiseerd in 2018

  4 april 2019
  Bedrijf en economie, Kengetallen
  Steeds meer bedrijven leveren de jaarrekening 2018 aan voor deelname aan de kengetallenvergelijking CUMELA Kompas Analyse. Het is interessant om te kijken wat de eerste indruk is van de...
 • Verzoek tot insturen analyseresultaten in de GMP+ Monitoring database

  12 maart 2019
  Agrarisch loonwerk, Bedrijf en economie, Certificering
  CUMELA Advies maakt bekend dat GMP vraagt om uiterlijk voor 29 maart 2019 de laatste resultaten van 2018 in te sturen. Deze worden vervolgens anoniem gedeeld met de community. Hoe u de...
 • Lever uw jaarcijfers 2018 aan voor de CUMELA Kompas Analyse!

  27 februari 2019
  Bedrijf en economie, Kengetallen
  CUMELA Kompas Analyse is het benchmark product voor de leden van CUMELA Nederland waar jaarlijks ca. 400 cumelabedrijven aan deelnemen. U kunt kosteloos deelnemen. Uw cijfers worden...
 • Vanaf 1 april 2019 kan VDM alleen nog digitaal naar RVO verstuurd worden

  18 februari 2019
  Agrarisch loonwerk, Mest, Export en verwerking
  De Vervoersbewijzen Dierlijke Mest (VDM) moeten vanaf 1 april 2019 digitaal en binnen 10 werkdagen na vervoer (forfaitair transport) worden ingediend via mijnrvo.nl. Dit kan ook via een...
 • Controleer de relatienummers van uw klanten

  12 februari 2019
  Mest, Aanwenden meststoffen, Export en verwerking
  Voorkom fouten op vervoersbewijs dierlijke meststoffen (VDM) en controleer regelmatig de relatienummers van uw leveranciers / afnemers. In de winterperiode vinden er regelmatig wijzigingen...
 • Het uitrijdseizoen voor vaste mest gaat bijna van start

  30 januari 2019
  Agrarisch loonwerk, Mest, Aanwenden meststoffen
  Vrijdag 1 februari begint het seizoen weer voor het uitrijden van vaste mest/steekvast zuiveringsslib op bouwland en grasland. Alleen op bouwland gelegen op klei- en veengrond mag het hele...
 • Agri Works eerste deelnemer CUMELA Kompas Analyse 2018

  22 januari 2019
  Bedrijf en economie, Kengetallen
  Elk jaar ontvangt de eerste deelnemer die zijn jaarcijfers bij CUMELA Nederland aanlevert voor de CUMELA Kompas Analyse een welverdiende taart. Al op 27 december 2018 voerde Jan Berndsen,...
 • Meld u aan voor SecureFeed groepsevaluatie

  17 oktober 2018
  Bedrijf en economie, Certificering
  Na het succes van 2017 heeft CUMELA Advies weer besloten haar leden te ondersteunen die nog niet hebben deelgenomen aan de SecureFeed groepsevaluatie T&T en recall-onderzoek. U kunt...
 • Inschrijving examen R-DLP geopend

  9 mei 2018
  Agrarisch loonwerk, Grondverzet en cultuurtechniek, Bodemgebruik, Grond en bagger, Personeel en arbeid
  CROW publicatie 132 vervalt per 1 januari 2019 en hiervoor komt CROW publicatie 400 in de plaats. In de CROW 400 is er sprake van de kwalificatie R-DLP. Huidige DLP certificaten die niet...
 • Regiobijeenkomsten SVMS BRL 007

  25 oktober 2017
  Bedrijf en economie, Grondverzet en cultuurtechniek
  Met ingang van 1 februari 2017 is het certificatieschema BRL SVMS-007 (het sloopcertificaat) gewijzigd. Op een aantal onderdelen is het schema aangepast en deze wil de Stichting Veilig en...
 • Toename controles op samenvoegen van grond zonder BRL 9335 erkenning

  24 oktober 2017
  Grondverzet en cultuurtechniek, Grond en bagger, Milieu en omgeving, Opslag grond
  Vanuit het land bereiken ons steeds meer signalen dat er vanuit de Omgevingsdiensten gerichte controles plaatsvinden op het samenvoegen van grond bij onze leden op het bedrijf. Deze...
 • Informatiebijeenkomsten wijzigingen BRL 9335 en protocollen

  17 oktober 2017
  Bodemgebruik, Grondverzet en cultuurtechniek, Bodemgebruik, Milieu en omgeving
  Begin 2018 wijzigen de BRL 9335 en de vier bijbehorende protocollen. De nieuwe BRL 9335 is op veel punten scherper geformuleerd waardoor verschillen in interpretatie tussen...
 • Herdruk van CROW publicatie 400

  13 september 2017
  Afgelopen periode is geconstateerd dat er te veel onvolkomenheden zijn opgenomen in de nieuwe CROW-publicatie 400 ‘Werken in en met verontreinigde bodem’, waardoor CROW het besluit heeft...
 • Nieuwe richtlijn Werken in en met verontreinigde bodem

  4 juli 2017
  CROW publicatie 132 is vervangen door publicatie 400 met de titel ‘Werken in en met verontreinigde bodem’. In de nieuwe richtlijn zijn alle werkzaamheden in of met verontreinigde bodem...
 • Herziene FSC® Chain of Custody standaard van kracht

  5 april 2017
  Bedrijf en economie, Certificering
  FSC heeft de standaard voor Chain of Custody certificering herzien en goedgekeurd. De standaard FSC-STD-40-004V3-0 is vanaf 1 april jl. van kracht.
 • Nieuwe BRL SVMS-007 van kracht

  4 april 2017
  Sinds 1 april jl. is de BRL Veilig en Milieukundig Slopen (BRL SVMS-007) van kracht. Dit is de certificatieregeling voor professionele sloopaannemers. Hierin staat een zorgvuldige...
 • Extra controles van de Omgevingsdienst West-Holland

  24 maart 2017
  Naast het uitvoeren van reguliere controles, voeren de toezichthouders van de Omgevingsdienst West-Holland jaarlijks een aantal projecten uit. Hierbij bezoeken ze bedrijven in specifieke...
 • €5 miljoen extra voor verwijderen asbest

  5 september 2016
  Bedrijf en economie, Subsidies en investeringsregelingen
  Het kabinet trekt dit jaar €5 miljoen extra uit voor subsidie voor het verwijderen van asbestdaken. Dat heeft staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu Sharon Dijksma besloten.
 • Staat u al op de 'witte lijst'?

  17 augustus 2016
  Agrarisch loonwerk, Bodemgebruik, Bedrijf en economie, Certificering, Bodemgebruik
  Voor bedrijven die handelen in voedermiddelen zijn vanaf 1 januari 2016 aangescherpte eisen vanuit de zuivelindustrie van kracht. Veehouders worden strenger gecontroleerd of zij diervoeders...
 • Uitbreiding positieve declaratie naar diensten - aanpassing GMP+ B4

  8 augustus 2016
  Agrarisch loonwerk, Bedrijf en economie, Certificering, Verkeer en vervoer
  Met ingang van 1 oktober 2016 dient de GMP+ gecertificeerde leverancier te verklaren wanneer de door hem geleverde dienst (fysiek transport, op- en overslag) GMP+-geborgd is.