Nieuws

 • Enexis repareert kosteloos mantelschade aan kabels

  17 december 2013
  Netbeheerder Enexis heeft een flyer uitgegeven over het voorkomen van graafschades. Hierin leest u de werkwijze voordat u start met het uitvoeren van graafwerkzaamheden. Verder staan op de...
 • Risico van blootstelling aan gevaarlijke stoffen in de grond

  16 december 2013
  Bodemgebruik, Grondverzet en cultuurtechniek, Bodemgebruik, Grond en bagger
  De Inspectie SZW constateert dat er, in vergelijking met inspecties in 2010, substantiële verbeteringen zijn waargenomen. Helaas is het aantal ernstige risico’s van blootstelling aan...
 • Gladheidsbestrijding

  CROW Kennismodule Gladheidsbestrijding

  1 oktober 2013
  Grondverzet en cultuurtechniek
  Het CROW is het nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte. Zij ontwikkelen, verspreiden en beheren praktische kennis over hun kennisgebieden. Een...
 • Verplichte gedragsverklaring aanbesteden

  24 april 2013
  Aanbesteding en uitvoering
  Voor het inschrijven op een aanbestedingsprocedure is sinds 1 april een gedragsverklaring aanbesteden verplicht. Aanvragen voor een gedragsverklaring aanbesteden moeten rechtstreeks bij het...
 • Bijeenkomst over aanbesteden groot succes

  26 februari 2013
  Aanbesteding en uitvoering
  190 personen van 130 bedrijven waren donderdag 14 februari 2013 de hele dag aanwezig op de themabijeenkomst van de sectie Grondverzet en Cultuurtechnische werken. De aanwezige leden zijn...
 • Aanbestedingswet en TenderNed

  26 februari 2013
  Aanbesteding en uitvoering
  De nieuwe Aanbestedingswet die ingaat op 1 april 2013 verplicht aanbestedende diensten in Nederland om al hun openbare aanbestedingen op TenderNed te publiceren. De overheid wil zo...
 • Boek "Duurzame winst voor mkb"

  20 september 2012
  Markt en Ondernemerschap, Duurzaam ondernemen
  Speciaal voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) hebben Hans Kröder en Jaap de Vries een stappenplan geschreven om duurzamer te ondernemen. Het boek ‘Duurzame winst voor mkb - een handig...
 • Inspectie SZW: Stevige aanpak misstanden asbest

  23 mei 2012
  Bedrijf en economie, Certificering, Grondverzet en cultuurtechniek, Grond en bagger
  De Inspectie SZW zet de komende jaren stevig in op de aanpak van misstanden in de asbestsector. De boetes gaan omhoog en er worden tien gespecialiseerde inspecteurs ingezet die permanent...
 • Boetes voor foute handelingen met grond sterk verhoogd

  20 februari 2012
  Grondverzet en cultuurtechniek, Grond en bagger
  Ondernemers die op een foute wijze omgaan met grond, begaan een economisch delict en daar horen forse boetes bij.
 • Kort verslag vergadering sectie Cultuurtechnische werken en Grondverzet d.d. 24 mei 2011

  22 juni 2011
  Grondverzet en cultuurtechniek
  In bijgevoegd document treft u een kort verslag aan van de bespreekpunten van de bestuursvergadering Sectie CU van 24 mei 2011. Mocht u naar aanleiding hiervan vragen en/of opmerkingen...
 • Presentatie Besluit Bodemkwaliteit Algemeen

  7 december 2010
  Grond en bagger
  Presentatie Besluit Bodemkwaliteit Algemeen
 • Benoeming aanbestedingsambassadeur

  7 juni 2010
  Grondverzet en cultuurtechniek, Aanbesteding en uitvoering
  Oplossingen aanreiken aan lokale overheden die problemen hebben bij aanbestedingen. Dat is de opdracht van mevrouw professor H.E. (Riek) Bakker, die is benoemd als aanbestedingsambassadeur.