Nieuws

 • Aannemers verdienen ruimte

  6 februari 2017
  Grondverzet en cultuurtechniek, Aanbesteding en uitvoering
  De titel geeft kort aan wat Aart de Ruiter, projectleider bij de Dienst Landelijk Gebied heeft geleerd bij het tot stand brengen van de Amerongse Bovenpolder. Hoe gaat u om met...
 • Keetkaart en app veilig graven in de toekomst

  16 december 2016
  Grondverzet en cultuurtechniek, Kabels en leidingen
  Door Agentschap Telecom en de deelnemers van het Kabel en leiding Overleg (KLO), waar CUMELA Nederland ook aan deelneemt, is speciaal voor het graafteam een Keetkaart en een app ontwikkeld.
 • Onderschrijving CROW 500

  CUMELA Nederland ondertekent nieuwe CROW richtlijn 500

  2 november 2016
  Bodemgebruik, Grondverzet en cultuurtechniek, Aanbesteding en uitvoering, Bodemgebruik, Grond en bagger, Kabels en leidingen
  ‘Het terugdringen van graafschades kun je alleen doen als alle neuzen dezelfde kant opstaan. Ik ben echt blij met deze nieuwe richtlijn’ aldus Wim van Mourik, voorzitter CUMELA Nederland....
 • Marktontmoeting noordelijke waterschappen en CUMELA Nederland

  17 oktober 2016
  Grondverzet en cultuurtechniek, Aanbesteding en uitvoering
  Waterschappen zijn belangrijke opdrachtgevers voor cumelabedrijven. Het werkvolume bij waterschappen neemt de komende jaren toe. Om meer inzicht te krijgen in hoe werken worden aanbesteed,...
 • Groene en blauwe waarden in de stad

  8 september 2016
  Duurzaam ondernemen, Grondverzet en cultuurtechniek, Duurzaam ondernemen
  De veranderingen in ons klimaat vragen om maatregelen in de openbare ruimte. Inmiddels is wel bekend dat groen en blauw (water) in de stad hierbij een belangrijke rol spelen. Tijdens een...
 • Afgelopen jaar vonden er al diverse snuffelbijeenkomsten over de agrarische bodem plaats.

  Sportbodems vragen cultuurtechnische kennis

  8 september 2016
  Grondverzet en cultuurtechniek
  Hoe zit het in uw bedrijf met de kennis over de bodem. Hoe staat u in 2020 opgesteld in sport en cultuurtechniek. Dit jaar organiseert de sectie Grondverzet en Cultuurtechniek van CUMELA...
 • Internetconsultatie WION

  14 juli 2016
  Grondverzet en cultuurtechniek, Kabels en leidingen
  Het ministerie van Economische Zaken opende vrijdag 8 juli jl. de internetconsultatie voor het wijzigen van de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION). U kunt tot woensdag 31...
 • Aanpassing verschillende KLIC-viewers

  12 juli 2016
  Grondverzet en cultuurtechniek, Grond en bagger, Kabels en leidingen
  De overgang van het huidige KLIC naar KLIC-WIN komt snel dichterbij. In de KLIC-WIN werkgroep Implementatiestrategie is gesproken over de viewers tijdens de overgangsperiode naar KLIC-WIN....
 • Neem deel aan het traject ‘Beter Aanbesteden’

  6 juli 2016
  Grondverzet en cultuurtechniek, Aanbesteding en uitvoering
  Naar aanleiding van de evaluatie van de Aanbestedingswet 2012 is de minister van Economische Zaken het traject ‘Beter aanbesteden’ begonnen. Uit de evaluatie blijkt dat de ervaren problemen...
 • Herziening Aanbestedingswet per 1 juli 2016

  6 juli 2016
  Grondverzet en cultuurtechniek, Aanbesteding en uitvoering
  De herziene versie van de Aanbestedingswet 2012 is per 1 juli 2016 in werking getreden. Aanleiding daarvoor waren de wijziging van de Europese aanbestedingsrichtlijnen waartoe al in 2014...
 • Tervisielegging nieuwe CROW-richtlijn zorgvuldig grondroeren

  5 juli 2016
  Grondverzet en cultuurtechniek, Kabels en leidingen
  Het is mogelijk om nu uw zienswijze te geven over de nieuwe richtlijn zorgvuldig grondroeren. Op dit moment worden de bestaande CROW-publicatie 250 ‘Graafschade voorkomen aan kabels en...
 • Green Deal het nieuwe draaien

  CUMELA Nederland tekent Green Deal het nieuwe draaien

  30 mei 2016
  Grondverzet en cultuurtechniek, Grond en bagger
  Op de TKD hebben 28 organisaties uit de GWW en Infra, waaronder bouwbedrijven en brancheorganisaties, samen met onderwijsinstellingen, lokale overheden en de Ministeries van Infrastructuur...
 • Ondertekening green deal het nieuwe draaien

  24 mei 2016
  Grondverzet en cultuurtechniek, Grond en bagger
  Op donderdag 26 mei zetten 28 organisaties uit de GWW en Infra, waaronder bouwbedrijven en brancheorganisaties, samen met onderwijsinstellingen, lokale overheden en de Ministeries van...
 • Verplichte certificering drijvende werktuigen wekt beroering

  2 februari 2016
  Grondverzet en cultuurtechniek, Verkeer en vervoer, Voertuigeisen
  Op 26 januari jl. organiseerde de sectie Grondverzet en Cultuurtechniek van CUMELA Nederland een voorlichtingsbijeenkomst over de verplichte certificering van drijvende werktuigen. Henk...
 • Presentaties marktdag waterschappen Oost en Midden Nederland

  28 januari 2016
  Grondverzet en cultuurtechniek, Aanbesteding en uitvoering
  Zeven waterschappen uit Oost en Midden Nederland hebben deze maand een gezamenlijke marktdag georganiseerd in het nieuwe kantoor van het waterschap Drents Overijsselse Delta. De...
 • Minister wil niet dat onderaannemers rechtstreeks betaald worden door opdrachtgevers

  22 januari 2016
  Bedrijf en economie, Financieel beheer, Grondverzet en cultuurtechniek, Aanbesteding en uitvoering
  Soms denk je lees ik dit nu echt goed? Hoofdaannemers zouden bij rechtstreekse betalingen anders mogelijk minder financieel krediet kunnen krijgen. Minister Kamp van Economische Zaken heeft...
 • Cursus ‘optimale vitaliteit en kwaliteit van de grasmat’

  11 januari 2016
  Grondverzet en cultuurtechniek, Aanbesteding en uitvoering
  Gras is een zeer geschikte ondergrond om op te sporten. De ontwikkelingen om deze natuurlijke grasmat steeds beter te maken, op een zo duurzaam en efficiënt mogelijke manier, gaan hard....
 • Met KLIC-WIN bereiden graafsector en KLIC zich voor op de toekomst

  5 januari 2016
  Grondverzet en cultuurtechniek, Kabels en leidingen
  Aanleiding voor KLIC-WIN is de evaluatie van de WION in 2013. Deze leidt tot enkele wijzigingen in de wet. Het programma KLIC-WIN moderniseert en verbetert de uitwisseling van kabel- en...
 • De Green Deal Sportvelden is een feit.

  Green Deal sportvelden gestart

  22 oktober 2015
  Agrarisch loonwerk, Gewasbescherming, Bedrijf en economie, Duurzaam ondernemen, Markt en Ondernemerschap, Grondverzet en cultuurtechniek, Duurzaam ondernemen, Onkruidbestrijding
  Vandaag hebben vertegenwoordigers van sportbonden, terreinbeheerders en andere organisaties de Green Deal over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op sportvelden ondertekend. Namens...
 • Gezond werken in en met verontreinigde grond

  13 oktober 2015
  Grondverzet en cultuurtechniek, Bodemgebruik, Grond en bagger
  Alle leden van CUMELA Nederland werken in en met (verontreinigde) grond. De meeste leden zijn redelijk op de hoogte zijn van de kwaliteitseisen die gesteld worden bij het toepassen van...