Nieuws

 • Gedragscode Flora- en faunawet Ruimtelijke Ontwikkeling en Inrichting verlengd

  15 december 2015
  Agrarisch loonwerk, Flora en Fauna
  Het Ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft aan de Stadswerk gedragscode Flora- en faunawet Ruimtelijke Ontwikkeling en Inrichting een verlenging van één jaar toegekend. Hiermee is de...
 • Certificaatplicht drijvende werktuigen

  14 december 2015
  Bedrijf en economie, Certificering
  Alle drijvende werktuigen die na 1 juli 2009 zijn gebouwd, moeten momenteel al gecertificeerd worden en voldoen aan de nieuwe eisen en overgangsbepalingen van de Binnenvaartwet. Hiernaast...
 • Cursus grondzuigmachinist

  2 november 2015
  De Stichting Belangenvereniging Grondzuigen (SBG) start in december en januari weer met het opleiden van grondzuigmachinisten. Grondzuigen is een veilige methode voor het vrijmaken van...
 • De Green Deal Sportvelden is een feit.

  Green Deal sportvelden gestart

  22 oktober 2015
  Agrarisch loonwerk, Gewasbescherming, Bedrijf en economie, Duurzaam ondernemen, Markt en Ondernemerschap, Grondverzet en cultuurtechniek, Duurzaam ondernemen, Onkruidbestrijding
  Vandaag hebben vertegenwoordigers van sportbonden, terreinbeheerders en andere organisaties de Green Deal over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op sportvelden ondertekend. Namens...
 • Gezond werken in en met verontreinigde grond

  13 oktober 2015
  Grondverzet en cultuurtechniek, Bodemgebruik, Grond en bagger
  Alle leden van CUMELA Nederland werken in en met (verontreinigde) grond. De meeste leden zijn redelijk op de hoogte zijn van de kwaliteitseisen die gesteld worden bij het toepassen van...
 • Tijdens de bijeenkomsten werd de bodem op diverse plekken beoordeeld.

  Snuffelbijeenkomsten veldbodemkunde

  29 september 2015
  Agrarisch loonwerk, Bodemgebruik, Grondverzet en cultuurtechniek, Bodemgebruik, Grond en bagger, Personeel en arbeid, Scholing
  Afgelopen zomer zijn 6 bijeenkomsten georganiseerd waarin kennis is gemaakt met veldbodemkunde. Ruim 100 CUMELA-leden hebben daaraan deelgenomen. Door met elkaar over de bodem te praten...
 • Nieuwe cursus voor grondzuigwerkzaamheden.

  Nieuwe cursus voor grondzuigwerkzaamheden

  21 juli 2015
  Bodemgebruik, Grondverzet en cultuurtechniek, Bodemgebruik, Kabels en leidingen, Personeel en arbeid, Scholing
  Stichting belangenvereniging grondzuigen (SBG) is gestart met het opleiden van grondzuigmachinisten. De cursus is in samenwerking met SOMA bedrijfsopleidingen tot stand gebracht. Inmiddels...
 • Kennismaken met veldbodemkunde

  10 juni 2015
  Grondverzet en cultuurtechniek, Grond en bagger
  CUMELA Nederland wil werken aan het vergroten van de bewustwording voor het belang van een goede gezonde bodem en welke meerwaarde je als ondernemer voor je klanten betekenen. Daarom gaan...
 • Herziening CROW publicatie 307 en 132

  4 juni 2015
  Grondverzet en cultuurtechniek, Grond en bagger, Kabels en leidingen
  CROW publicaties kabels en leidingen in verontreinigde bodem (307) en werken in of met verontreinigde grond (132) worden geactualiseerd en samengevoegd. Om die reden worden bedrijven die...
 • Ontbreken informatie oorzaak gasexplosie Diemen

  3 juni 2015
  Grondverzet en cultuurtechniek, Kabels en leidingen
  De gasexplosie in een flatgebouw in Diemen op 4 september 2014 is het gevolg van gebrekkige informatie-uitwisseling voorafgaand aan de graafwerkzaamheden die bij het gebouw plaatsvonden....
 • Informatiepunt Water, Verkeer en Leefomgeving

  1 april 2015
  Grondverzet en cultuurtechniek, Milieu en omgeving, Omgevingsrecht
  Het Informatiepunt WVL van Rijkswaterstaat is voortaan de centrale ingang waar u terecht kunt met uw vragen over water, verkeer of leefomgeving. Er is gekozen voor één Informatiepunt met...
 • Intelligente peilstok maakt bepalen baggervolume stuk eenvoudiger

  1 april 2015
  Grondverzet en cultuurtechniek, Grond en bagger
  Waterschappen moeten regelmatig sloten, kanalen en vaarten baggeren. Voordat het zover is, moet eerst worden bepaald hoeveel bagger er precies moet worden verwijderd. Deze '...
 • Michiel Pouwels neemt de petitie in ontvangt.

  Objectiviteit bij EMVI kan worden verbeterd

  25 maart 2015
  Grondverzet en cultuurtechniek, Aanbesteding en uitvoering
  Uit onderzoek blijkt dat het indienen van een geanonimiseerd Plan van Aanpak de subjectieve beoordelingen door de Aanbestedende Diensten vermindert. Harro Veerman en Maarten de Jonge hebben...