Nieuws

 • Enexis repareert kosteloos mantelschade aan kabels

  17 december 2013
  Netbeheerder Enexis heeft een flyer uitgegeven over het voorkomen van graafschades. Hierin leest u de werkwijze voordat u start met het uitvoeren van graafwerkzaamheden. Verder staan op de...
 • Risico van blootstelling aan gevaarlijke stoffen in de grond

  16 december 2013
  Bodemgebruik, Grondverzet en cultuurtechniek, Bodemgebruik, Grond en bagger
  De Inspectie SZW constateert dat er, in vergelijking met inspecties in 2010, substantiële verbeteringen zijn waargenomen. Helaas is het aantal ernstige risico’s van blootstelling aan...
 • Gladheidsbestrijding

  CROW Kennismodule Gladheidsbestrijding

  1 oktober 2013
  Grondverzet en cultuurtechniek
  Het CROW is het nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte. Zij ontwikkelen, verspreiden en beheren praktische kennis over hun kennisgebieden. Een...
 • Verplichte gedragsverklaring aanbesteden

  24 april 2013
  Aanbesteding en uitvoering
  Voor het inschrijven op een aanbestedingsprocedure is sinds 1 april een gedragsverklaring aanbesteden verplicht. Aanvragen voor een gedragsverklaring aanbesteden moeten rechtstreeks bij het...
 • Bijeenkomst over aanbesteden groot succes

  26 februari 2013
  Aanbesteding en uitvoering
  190 personen van 130 bedrijven waren donderdag 14 februari 2013 de hele dag aanwezig op de themabijeenkomst van de sectie Grondverzet en Cultuurtechnische werken. De aanwezige leden zijn...
 • Aanbestedingswet en TenderNed

  26 februari 2013
  Aanbesteding en uitvoering
  De nieuwe Aanbestedingswet die ingaat op 1 april 2013 verplicht aanbestedende diensten in Nederland om al hun openbare aanbestedingen op TenderNed te publiceren. De overheid wil zo...