Nieuws

 • Prijsverloop dieselolie

  Prijsindex dieselolie (bijgewerkt tot 1 januari 2019)

  17 januari 2019
  Bedrijf en economie, Kostprijzen en index, Verkeer en vervoer, Brandstof
  De gemiddelde prijs is in december verder gedaald en lag zelfs 5,6% onder die van november. Op de slotdag (31 dec.) lag deze zelfs ruim 1% onder die van 1 januari 2018. Echter, van mei tot...
 • Controleer uw leaseovereenkomst goed

  17 december 2018
  Bedrijf en economie, Financieel beheer
  Leaseovereenkomsten zijn niet meer weg te denken als financieringsvorm voor machines in de cumelasector. Voor het aangaan van deze overeenkomst, is het belangrijk om de voorwaarden,...
 • Meldingsplicht bij agrarisch, groen, bouw en transportwerk in Duitsland

  20 juli 2017
  Personeel en arbeid, Regelgeving rondom arbeid
  Werknemers die tijdelijk vanuit Nederland (detachering) naar Duitsland worden gezonden voor het verrichten van werkzaamheden, moeten in Duitsland geregistreerd worden bij de Zoll.
 • Stappenplannen werken in België, Duitsland en Europa

  31 mei 2017
  Agrarisch loonwerk, Gewasbescherming, Bedrijf en economie, Markt en Ondernemerschap, Grondverzet en cultuurtechniek, Mest, Aanwenden meststoffen, Export en verwerking, Personeel en arbeid, Sociale Zekerheid, Recht en regelingen, Werken in het buitenland, Verkeer en vervoer, Beroepsvervoer, Rijbewijs en vakbekwaamheid, Voertuigeisen
  Een belangrijk deel van onze leden werkt regelmatig in één van de ons omringende landen. Ondanks dat de meeste landen, net als Nederland, lid zijn van de EU doet u er verstandig aan om niet...
 • Lestrekker met aanhangwagen voor T-rijbewijs

  Overzicht opleiders voor T-rijbewijs

  26 mei 2016
  Verkeer en vervoer, Rijbewijs en vakbekwaamheid
  Bestuurders die na 30 juni 1999 zijn geboren, dan wel geen B-rijbewijs of trekkercertificaat jeugdigen hebben, moeten een T-rijbewijs halen voor het besturen van landbouwtrekkers en...
 • Aansluiten bij SecureFeed in leveringsvoorwaarden zuivelindustrie

  15 december 2015
  Agrarisch loonwerk, Bodemgebruik, Bedrijf en economie, Certificering, Bodemgebruik
  De Nederlandse zuivelindustrie heeft besloten om per 1 januari 2016 in haar leveringsvoorwaarden op te nemen dat melkveehouders diervoeders dienen af te nemen van bedrijven die op de...
 • Gedragscode Flora- en faunawet Ruimtelijke Ontwikkeling en Inrichting verlengd

  15 december 2015
  Agrarisch loonwerk, Flora en Fauna
  Het Ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft aan de Stadswerk gedragscode Flora- en faunawet Ruimtelijke Ontwikkeling en Inrichting een verlenging van één jaar toegekend. Hiermee is de...
 • Ondergrondverdichting: gevolgen en oplossingen

  15 december 2015
  Agrarisch loonwerk, Bodemgebruik, Grondverzet en cultuurtechniek, Bodemgebruik
  De afgelopen jaren heeft het onderwerp ondergrondverdichting de nodige aandacht gehad. Dit is verdichting van de bodem onder de ploegzool. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor gewasgroei...
 • Certificaatplicht drijvende werktuigen

  14 december 2015
  Bedrijf en economie, Certificering
  Alle drijvende werktuigen die na 1 juli 2009 zijn gebouwd, moeten momenteel al gecertificeerd worden en voldoen aan de nieuwe eisen en overgangsbepalingen van de Binnenvaartwet. Hiernaast...
 • Mestverwerkingspercentages vastgesteld

  11 december 2015
  Mest, Export en verwerking
  Staatssecretaris van Dam heeft vandaag de mestverwerkingspercentages voor 2016 en indicatieve percentages voor 2017 vastgesteld en naar de Tweede Kamer gestuurd.
 • Nieuwe registratie mestopslagen

  11 december 2015
  Mest, Export en verwerking, Vervoeren meststoffen
  Mestvervoerders hebben onlangs een brief van RVO gehad, waarin staat dat de registratie van mestopslagen gaat veranderen. Uit reacties van enkele leden blijkt dat het zaak is om de GPS-...
 • Akkoord over ongewijzigde verlenging cao LEO

  11 december 2015
  Personeel en arbeid, CAO LEO
  FNV Agrarisch en Groen, CNV Vakmensen, Vakvereniging Het Zwarte Corps en CUMELA Nederland bereikten een akkoord over een ongewijzigde verlenging cao LEO tijdens de onderhandelingen over de...
 • VKL

  Nieuwe versie VKL per 4 januari 2016

  10 december 2015
  Bedrijf en economie, Certificering
  Met ingang van 4 januari 2016 wordt een nieuwe versie van de norm Voedselkwaliteit Loonwerk van kracht. In deze nieuwe versie VKL 2016-06 is meer aandacht voor de kwaliteit van het...
 • Maasbrug

  Parallelweg Maasbrug A2 afgesloten voor (land)bouwverkeer

  9 december 2015
  De Parallelweg op de Maasbrug A2 tussen Maasbracht en Wessem is op 14 en 15 december van 20:00 uur tot 05:00 uur wegens werkzaamheden afgesloten voor (land)bouwverkeer.
 • Ook bij CUMELA Verzekeringen werd de taart aangesneden!

  Taarten CUMELA Verzekeringen vallen in de smaak!

  7 december 2015
  Wie jarig is trakteert. Dat is het motto waarmee CUMELA Verzekeringen vorige week bij bijna 1.000 bedrijven een taart heeft laten bezorgen. Op deze manier is het 25-jarig bestaan niet...
 • Subsidieregeling verwijdering asbestdaken

  7 december 2015
  Bedrijf en economie, Subsidies en investeringsregelingen, Milieu en omgeving, Afvalstoffen, Subsidies en investeringsregelingen
  Staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) heeft de al eerder aangekondigde subsidieregeling voor de verwijdering van asbestdaken op 2 december 2015 bekend gemaakt. Met ingang van...
 • Cao Bouw & Infra 2015/2017 gepubliceerd

  4 december 2015
  Personeel en arbeid, CAO Bouw & Infra en andere cao's
  Woensdag 2 december 2015 is de tekst van de nieuwe cao voor de bouwsector gepubliceerd. De cao heet nu “cao Bouw en Infra” en is geldig van 1 januari 2015 tot en met 31 januari 2017.
 • AGR/GPS voor vaste mest per 2016 voor alle voertuigen

  3 december 2015
  Mest, Export en verwerking, Vervoeren meststoffen
  Vanaf 1 januari 2016 moeten alle voertuigen voor het vervoer van vaste mest voorzien zijn van een vast opgebouwde AGR/GPS. Tot nu toe was er nog een uitzondering voor niet luchtgeveerde...
 • mest op kopakker

  Mestopslag op kopakker in Frankrijk

  3 december 2015
  Mest, Export en verwerking
  Het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking heeft een informatieblad gemaakt over de regels die in Frankrijk gelden voor de opslag van mest op de kopakker.
 • 25 jaar CUMELA Verzekeringen!

  CUMELA Verzekeringen trakteert!

  30 november 2015
  In 1990 is CUMELA Verzekeringen opgericht om bij te dragen aan het verzekerbaar houden van de cumelasector. In de afgelopen 25 jaar is CUMELA Verzekeringen uitgegroeid tot een begrip in de...