Nieuws

 • Ontzorgen in onderhoud sportvelden kun je alleen doen met kennis

  12 februari 2017
  Agrarisch loonwerk, Bodemgebruik, Bodemgebruik, Personeel en arbeid, Scholing
  Je wilt dat jouw gras groener is dan bij de buren, maar dan heb je wél vakkennis nodig. Voor een goede aanleg en effectief onderhoud van sportvelden moet je fundamentele kennis over grond,...
 • RVO: VVO's kunnen langer ingestuurd worden

  24 december 2014
  Mest
  Vanwege de storing in de meldingsapplicatie bij RVO blijft deze langer open.
 • RVO niet bereikbaar

  23 december 2014
  Mest
  Er is een storing die het netwerk van RVO plat legt. Ook het call center is niet meer bereikbaar. Het is nog onzeker wanneer dit opgelost is. Het is duidelijk dat dit bijzonder slecht...
 • Ruwvoederhandel aansluiten bij Stichting SecureFeed?

  22 december 2014
  Agrarisch loonwerk, Bodemgebruik, Bedrijf en economie, Certificering, Bodemgebruik
  Verschillende lidbedrijven die actief zijn in de fouragehandel, hebben de vraag gesteld of ze zich moeten aansluiten bij de Stichting SecureFeed aangezien er ’geluiden’ zijn dat dit een...
 • VAR blijft (voorlopig) gehandhaafd

  22 december 2014
  Personeel en arbeid, CAO Bouw & Infra en andere cao's, CAO LEO
  De invoering van de wijziging van enkele belastingwetten ten behoeve van het vervangen van de VAR door de BGL (Beschikking Geen Loonheffingen) is op 18 december door de Tweede Kamer...
 • Schoon water voor Brabant

  Cumelabedrijven aan het woord over reinigen veldspuit en verwerken waswater

  22 december 2014
  Agrarisch loonwerk, Gewasbescherming, Milieu en omgeving, Afvalstoffen
  Het terugdringen van emissies vanuit het erf is nog steeds een item. Bij cumelabedrijven heeft daarbij met name het lozen van waswater en restvloeistof van de veldspuit de aandacht. Lozen...
 • Kom ook naar de CUMELA Jongerendagen

  15 december 2014
  Organisatieinformatie, Jongerendagen
  Begin het nieuwe jaar en de rest van je ondernemende toekomst goed: Neem op 6 en 7 januari 2015 deel aan de Jongerendagen wintereditie! Kom luisteren naar interessante sprekers. Ga mee op...
 • percentages

  Mestverwerkingspercentages 2015 bekend gemaakt

  12 december 2014
  Mest, Export en verwerking
  Staatssecretaris Dijksma heeft vandaag de definitieve verwerkingspercentages voor 2015 bekend gemaakt.
 • Damesdagen Limburg en Cuijk-Geffen

  10 december 2014
  Veel cumelabedrijven zijn familiebedrijven. De familieleden zorgen voor het bedrijf, maar ook voor het gezin en elkaar. Samenwerken met je familie geeft lusten maar ook lasten. Vandaar dat...
 • Op de foto: in het midden Dirk Scheringa met aan zijn rechterzijde Martijn Roodenburg en links van hem Peter van Daalen.

  GVZHN bestuur vernieuwd

  8 december 2014
  Na meer dan vier bestuurstermijnen van drie jaar heeft Dammie van der Poel uit Oud Ade zijn voorzittershamer van de Vereniging Grondverzet Verhuurbedrijven Zuid-Holland Noord (GVZHN)...
 • Studiereis afdeling Overijssel naar Engeland

  8 december 2014
  De studiereis van de afdeling Overijssel gaat volgend jaar naar de fabriek van JCB in Engeland. Deelnemers kunnen kiezen voor de vijfdaagse of de tweedaagse trip. Noteert de data alvast in...
 • Voorkom fraude per e-mail

  4 december 2014
  Automatisering, Bedrijf en economie, Automatisering, Automatisering
  Phishing is het vissen (hengelen) naar inloggegevens en persoonsgegevens van gebruikers. Deze vorm van fraude gebeurt via massaal verzonden e-mails. Hoe herkent u phishing? Hoe kunt u...
 • Rijbewijs

  Invoering T-rijbewijs op 1 juli 2015 definitief

  3 december 2014
  Verkeer en vervoer, Rijbewijs en vakbekwaamheid
  De Eerste Kamer heeft 2 december jl. het wetsvoorstel T-rijbewijs aangenomen. Daarmee is de invoering van het T-rijbewijs op 1 juli 2015 definitief.
 • Jaarlijkse regiobijeenkomst in Sneek vervalt

  2 december 2014
  De regiobijeenkomst van de afdeling Friesland, die jaarlijks in november wordt georganiseerd, gaat dit jaar niet door vanwege de roadshow Sociale Zaken op 4 december in Drachten.
 • Kabel en leidingschade bij werken vanaf een ponton; welke verjaringstermijn?

  2 december 2014
  Recht en regelingen, Aansprakelijkheid
  Op 21 november 2014 heeft de Hoge Raad zich uitgelaten over de vraag welke verjaringstermijn geldt als er er een kabel of leiding is beschadigd tijdens werkzaamheden vanaf een ponton.
 • Certificatieplicht vervalt voor bovengrondse afgewerkte olietanks (Let op, niet voor dieselolie!)

  1 december 2014
  Milieu en omgeving, Activiteitenbesluit
  Vanaf 1 januari 2015 stelt de Activiteitenregeling minder eisen aan de opslag van afgewerkte olie in bovengrondse opslagtanks. Er is geen BRL K903 certificaat meer nodig en de opslagtank...
 • Brug Twentekanaal

  Vijf bruggen over Twentekanaal worden versterkt

  20 november 2014
  Verkeer en vervoer, Wegbeheer en infrastructuur
  Vijf bruggen over de Twentekanaal worden versterkt en geschikt gemaakt voor zwaar (landbouw)verkeer. Het gaat om de Ehzerbrug en Lochemsebrug in gemeente Lochem en de Dorrebrug,...
 • Onderhandelingen over een nieuwe cao afgebroken

  14 november 2014
  Personeel en arbeid, CAO LEO
  Ondanks de positieve beoordeling van het urenmodel door sociale partners bleek op 13 november jl. helaas dat de werknemerspartijen onvoldoende basis zagen om tot een nieuwe cao te komen....
 • Nieuw accreditatieprogramma dierlijke mest

  13 november 2014
  Mest, Vervoeren meststoffen
  Per 1 januari 2015 wordt een nieuw analyseprotocol dierlijke mest (AP05) voor de laboratoria van kracht. Naast aanpassingen op laboratoriumtechnisch gebied, worden er ook scherper eisen...
 • Stromest toch met terugwerkende kracht vrijgesteld

  13 november 2014
  Mest, Export en verwerking
  U heeft het wellicht in de pers al gelezen. Er komt voor dit jaar toch met terugwerkende kracht een uitzondering op de verwerkingsplicht voor mest van schapen, geiten en vleesvee (...