Nieuws

 • Presteer optimaal, ga (verder) digitaal

  20 februari 2019
  Agrarisch loonwerk, Automatisering, Bedrijf en economie, Automatisering, Grondverzet en cultuurtechniek, Automatisering
  Hoe digitaal is uw onderneming? Haalt u uit uw softwarepakket dat wat erin zit? Wilt u over naar een digitale werkbon, maar u weet niet hoe? Kom dan 28 maart a.s. naar de...
 • Houdbaarheid van de PAS wordt in mei duidelijk

  20 februari 2019
  Agrarisch loonwerk, Bodemgebruik, Bodemgebruik, Mest, Aanwenden meststoffen, Milieu en omgeving, Omgevingsrecht
  Hoe houdbaar is de PAS en in welke vorm? Het zijn vragen die pas in mei beantwoord gaan worden. De zitting van de Raad van State op 14 februari over de PAS was vooral bedoeld om meer...
 • Alle deelnemers Bedrijfsleer 2 geslaagd

  20 februari 2019
  Na de elfdaagse training bedrijfsleer deel 2 zijn alle deelnemers geslaagd voor het examen. Deze training is speciaal ontwikkeld voor cumela-ondernemers die veel en praktijkgericht willen...
 • Bijscholing praktijkopleider door Volandis verplicht?

  19 februari 2019
  Personeel en arbeid, Scholing
  Leerbedrijven die medewerkers of leerlingen begeleiden die een ‘bouw’opleiding volgen zoals Machinist grondverzet, krijgen met regelmaat een brief van Volandis dat ze een...
 • Samen werken in een eerlijke keten

  19 februari 2019
  Mest, Eerlijke mestketen
  Sinds december 2017 werken LTO Nederland, CUMELA Nederland, POV, Transport en Logistiek Nederland (TLN) en Rabobank binnen het PvA ‘Samen werken in een eerlijke keten’ aan een eerlijke...
 • Veilig vakwerk nu nog efficienter

  19 februari 2019
  Personeel en arbeid, Arbeidsomstandigheden, Toolboxen
  Veilig vakwerk is de tool om efficiënt toolboxen en werkplekinspecties uit te voeren binnen uw bedrijf. Er wordt voortdurend gewerkt aan verbetering door de luisteren naar de ervaringen van...
 • Vanaf 1 april 2019 kan VDM alleen nog digitaal naar RVO verstuurd worden

  18 februari 2019
  Agrarisch loonwerk, Mest, Export en verwerking
  De Vervoersbewijzen Dierlijke Mest (VDM) moeten vanaf 1 april 2019 digitaal en binnen 10 werkdagen na vervoer (forfaitair transport) worden ingediend via mijnrvo.nl. Dit kan ook via een...
 • Keuzedeel onderhoud sportvelden en golfbanen gelanceerd

  15 februari 2019
  Personeel en arbeid, Scholing
  Brancheorganisaties en onderwijsinstellingen hebben voor het eerst gezamenlijk een keuzedeel ontwikkeld. Dick Klop, beleidsadviseur scholing CUMELA Nederland: ’Door deze unieke samenwerking...
 • Vanaf 1 april gaat de Generieke Poortinstructie gelden

  14 februari 2019
  Bedrijf en economie, Grondverzet en cultuurtechniek, Aanbesteding en uitvoering, Personeel en arbeid, Personeelsinstrumenten, Regelgeving rondom arbeid
  De CUMELA-Ondernemerslijn legt uit: Op 1 april gaat de Generieke Poortinstructie (GPI) in, maar op welke bouwplaatsen is dit nu van toepassing? Ook de gevolgen voor de medewerkers worden...
 • Staat veiligheid in uw bedrijf op 1?

  14 februari 2019
  Personeel en arbeid, Arbeidsomstandigheden
  Heeft u wel eens een ongeval op het werk meegemaakt? Of kent u iemand die dat is overkomen? Dan weet u hoeveel leed dit kan veroorzaken. In de agrarische en groene sectoren gebeuren elk...
 • Vanaf 16 februari drijfmest uitrijden

  13 februari 2019
  Mest, Aanwenden meststoffen
  Zaterdag 16 februari is de eerste dag waarop drijfmest op grasland en bouwland mag worden uitgereden. Vaste mest mag in alle gevallen al sinds 1 februari worden uitgereden, behalve op...
 • Gebruikswijzer Meststoffen 2019

  13 februari 2019
  Mest, Aanwenden meststoffen
  De gebruikswijzer meststoffen voor 2019 is gereed. Hebt u vragen over het gebruik van meststoffen op landbouwgrond of elders? Kijk eerst op de gebruikswijzer.
 • Staatssecretaris Keijzer in gesprek met ondernemers over 'beter aanbesteden'

  13 februari 2019
  Grondverzet en cultuurtechniek, Aanbesteding en uitvoering
  Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat moet zorgen dat de uitwerking van de Actie-agenda Beter Aanbesteden breed onder de aandacht komt van en wordt opgepakt door gemeenten en...
 • Bewust Veilig Dag op 20 maart 2019

  13 februari 2019
  Grondverzet en cultuurtechniek, Aanbesteding en uitvoering, Personeel en arbeid, Arbeidsomstandigheden
  Geeft u veiligheid in het werk extra aandacht? Staat u samen met uw medewerkers stil en levert u met elkaar een bijdrage aan een veilige bouwplaats? Doe mee met de derde editie van de...
 • Controleer de relatienummers van uw klanten

  12 februari 2019
  Mest, Aanwenden meststoffen, Export en verwerking
  Voorkom fouten op vervoersbewijs dierlijke meststoffen (VDM) en controleer regelmatig de relatienummers van uw leveranciers / afnemers. In de winterperiode vinden er regelmatig wijzigingen...
 • Cumelasector investeert 1 miljoen in trekkerbumpers voor verkeersveiligheid

  11 februari 2019
  Agrarisch loonwerk, Duurzaam ondernemen, Grondverzet en cultuurtechniek, Duurzaam ondernemen, Verkeer en vervoer, Veilig landbouwverkeer
  Door de bumper is de trekker beter zichtbaar in het verkeer en dat helpt om aanrijdingen te voorkomen. Dit is het belangrijkste argument voor cumela-ondernemers om een trekkerbumper aan te...
 • Kloosterman en K.A. Van Daalen en Zn. winnen prijzen

  8 februari 2019
  Personeel en arbeid, Arbeidsomstandigheden
  Zowel de vak- als publieksprijs van de Stigas Gezond & Vitaal Werken Prijs zijn gewonnen door cumelabedrijven! Kloosterman uit Kapelle won de vakprijs. K.A. Van Daalen en Zn. uit...
 • 'Zo werkt het niet' voorkomt boete op tijdelijk werk

  6 februari 2019
  Agrarisch loonwerk, Bedrijf en economie, Bedrijfsorganisatie, Personeel en arbeid, Sociale Zekerheid
  Op het wetsvoorstel is de wijziging aangenomen dat jongeren onder de 21 jaar die maximaal 12 uur per week werken onder de lage premie vallen. De campagne van zeven brancheorganisaties,...
 • Tip uw klant: Verdund mest uitrijden eerst melden

  6 februari 2019
  Mest, Aanwenden meststoffen
  Boeren die gebruik willen maken van de mogelijkheid om met de sleepvoet mest verdund uit te rijden, moeten dit vooraf melden in 'mijnrvo'. Cumelabedrijven die met een sleepslang...
 • Geef (land)bouwverkeer een plaats op de weg in het Westland!

  5 februari 2019
  Verkeer en vervoer, Wegbeheer en infrastructuur
  Op uitnodiging van gemeente Westland zit CUMELA Nederland aan tafel over (land)bouwverkeersroutes. Samen met adviseur RoyalHasKoning en Provincie Zuid-Holland tekenen wij een...