Nieuws

 • Extra controles van de Omgevingsdienst West-Holland

  24 maart 2017
  Naast het uitvoeren van reguliere controles, voeren de toezichthouders van de Omgevingsdienst West-Holland jaarlijks een aantal projecten uit. Hierbij bezoeken ze bedrijven in specifieke...
 • Rendement verbeteren met Bodemspiegel en perceelsvergelijking

  22 maart 2017
  Agrarisch loonwerk, Bodemgebruik
  Op veel percelen is het teeltresultaat te verbeteren zo blijkt uit veel metingen en perceelsinspecties in de praktijk. Gewassen tonen snel effecten van tekorten of stress. Met het oog niet...
 • Veel bedrijven leveren jaarrekening aan

  22 maart 2017
  Bedrijf en economie, Kengetallen
  Het loopt voorspoedig met de deelname aan de kengetallenvergelijking CUMELA Kompas Analyse 2016. Al 60 cumelabedrijven hebben hun (voorlopige) jaarrekening ingeleverd. Dagelijks komen en nu...
 • Kom naar de Inspiratiemiddag Bodem

  22 maart 2017
  Agrarisch loonwerk, Bodemgebruik, Bodemgebruik
  Op dinsdag 28 maart a.s. krijgt u de bijzondere mogelijkheid om uw bodemkennis te vergroten. De 27 verschillende standhouders vertellen u graag meer de bodem. Hiernaast worden er maar...
 • Eerste Kamer steunt nieuwe taak curator

  22 maart 2017
  Recht en regelingen, Overeenkomsten en incasso
  De wet die ervoor zorgt dat de curator een vaste taak krijgt bij de signalering van faillissementsfraude is vandaag door de Eerste Kamer aangenomen. Curatoren moeten voortaan bij een...
 • Veel standhouders op informatiemarkt bodem

  22 maart 2017
  Agrarisch loonwerk, Bodemgebruik, Bodemgebruik
  Op de Inspiratiemiddag bodem kunt u zich door maar liefst 27 standhouders laten informeren en inspireren over allerlei aspecten van de bodem. Deze middag, op 28 maart a.s., bestaat uit een...
 • Pakket veilig en gezond werken voor zelfstandigen

  21 maart 2017
  Personeel en arbeid, ZZP
  Het pakket Veilig en gezond werken voor zelfstandigen van Stigas is nu beschikbaar voor alle zelfstandig ondernemers in de agrarische en groene sectoren. Het is speciaal voor bedrijven die...
 • Bepalen van speelcapaciteit sportveld

  21 maart 2017
  Grondverzet en cultuurtechniek
  Op dit moment staat de speelcapaciteit van een sportveld veelvuldig onder de aandacht. Als beleidsmedewerker en beheerder wordt van u verwacht dat u een gesprekspartner bent en berekeningen...
 • Marktdag Aanbesteden Achterhoek

  21 maart 2017
  Grondverzet en cultuurtechniek, Aanbesteding en uitvoering
  Benieuwd naar de laatste ontwikkelingen van overheid inkopen en aanbesteden? En, wilt u contact met opdrachtgevers of juist opdrachtnemers? Kom dan op dinsdag 4 april 2017 naar de Marktdag...
 • Deel uw mestverwerkingscapciteit met ons

  20 maart 2017
  Mest, Export en verwerking
  Jaarlijks inventariseren Bureau Mestafzet en het Projectbureau Lokale Mestverwerking de mestverwerkingscapaciteit in Nederland. Met de inventarisatie heeft de landbouwsector een belangrijk...
 • Kort verslag bestuursvergadering sectie Agrarisch loonwerk van 31 januari 2017

  15 maart 2017
  Agrarisch loonwerk, Automatisering, Bedrijfshygiëne, Biomassa, Bodemgebruik, Flora en Fauna, Gewasbescherming, Noodweer Zuidoost-Nederland, Automatisering, Automatisering, Biomassa, Bodemgebruik, Flora en Fauna
  Hieronder vindt u een samenvatting van het verslag van de bestuursvergadering van de sectie Agra-risch loonwerk van 31 januari 2017. Heeft u op- of aanmerkingen of wilt u reageren? Stuur...
 • Al bijna 100 inschrijvingen Inspiratiemiddag Bodem

  15 maart 2017
  Agrarisch loonwerk, Bodemgebruik
  In een week tijd hebben we al bijna 100 inschrijven ontvangen voor de Inspiratiemiddag Bodem op 28 maart a.s. Een teken dat steeds meer cumelabedrijven geïnteresseerd zijn in de...
 • Enquête gebruik en verwachtingen precisielandbouw

  15 maart 2017
  Agrarisch loonwerk, Automatisering, Bodemgebruik, Automatisering, Automatisering, Bodemgebruik
  In opdracht van de Topsectoren heeft Wageningen Research in samenwerking met LTO een enquête opgesteld voor cumela-ondernemers en boeren over precisielandbouw-technologie. Tot nu toe komt...
 • Uitnodigingsbeleid drie noordelijke waterschappen

  14 maart 2017
  Aanbesteding en uitvoering
  Afgelopen jaar zijn de cumelaleden uit Noord-Nederland tijdens een bijeenkomst geïnformeerd over het aanbesteden door de noordelijke waterschappen. In dat overleg werd gemeld dat de...
 • Wijzigingen in de VCA-examens

  10 maart 2017
  Personeel en arbeid
  Per 1 september 2017 verandert de vraagstelling in de examens van VCA Basisveiligheid en VCA VOL. VCA VOL wordt vanaf september zwaarder en gaat verder afwijken van Basisveiligheid. De...
 • Nieuwe cao Bouw & Infra

  8 maart 2017
  Personeel en arbeid, CAO Bouw & Infra en andere cao's
  Partijen in de Bouw zijn voor dit jaar een nieuwe cao Bouw & Infra met een beperkt aantal wijzigingen overeen gekomen.
 • Kort verslag bestuursvergadering sectie Meststoffendistributie van 13 februari 2017

  8 maart 2017
  Mest, Toekomstige ontwikkelingen
  Hieronder vindt u een samenvatting van het verslag van de bestuursvergadering van de sectie meststoffendistributie van 13 februari 2017. Heeft u op- of aanmerkingen of wilt u reageren?...
 • Stickers 'zie-je-mij, zie-ik-jou' bevorderen verkeersveiligheid

  7 maart 2017
  Organisatieinformatie, Promotiemateriaal, Verkeer en vervoer, Veilig landbouwverkeer
  Om trekkers, mobiele werktuigen of oogstmachines veilig te passeren is het belangrijk om oogcontact te hebben met de machinist of chauffeur. De opvallende ‘Zie je mij, zie ik jou’ stickers...
 • Portret Janneke Wijnia-Lemstra

  7 maart 2017
  Op 28 maart a.s. wordt Janneke Wijnia-Lemstra tijdens de algemene ledenvergadering in Harderwijk bij de leden van CUMELA Nederland voorgedragen als nieuwe algemeen directeur, als opvolger...
 • www.ruwvoerenbodem.nl

  Nieuwsbrief 2 Ruwvoer & Bodem

  7 maart 2017
  Agrarisch loonwerk, Bodemgebruik, Grondverzet en cultuurtechniek, Bodemgebruik
  In de bijlage treft u de tweede nieuwsbrief aan vanuit het 4-jarige samenwerkingstraject over ruwvoer en bodem. In deze editie is er aandacht voor hulpmiddelen in de ruwvoerteelt, wel of...