Nieuws

 • AVG-tool: Register voor verwerkingsactiviteiten

  18 april 2018
  Automatisering, Automatisering, Bedrijfsorganisatie, Automatisering, Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
  Per 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. In de AVG staat omschreven dat bedrijven die persoonsgegevens verwerken onder meer een...
 • Online presentatie AVG

  17 april 2018
  Recht en regelingen, Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
  Wilt u in 30 minuten online bijgepraat worden over de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)? Dat kan! Meld u aan voor het gratis webinar dat op maandag 23 april om 13:30 uur...
 • Onderhandelingsresultaat cao Bouw & Infra 2018 - 2019

  17 april 2018
  Personeel en arbeid, CAO Bouw & Infra en andere cao's
  Meer loon, meer instroom en meer veiligheid in de Bouw. Op 13 april 2018 hebben partijen in de Bouw een onderhandelingsakkoord bereikt voor een nieuwe cao Bouw & Infra die moet gelden...
 • Aantal mensen met Lyme ruim verviervoudigd

  17 april 2018
  Personeel en arbeid, Arbeidsomstandigheden
  In 2017 kregen 27.000 mensen de ziekte van Lyme, zo blijkt uit een peiling van het RIVM. Bij de vorige peiling in 2014 waren dit er nog 25.000. Met deze toename is het aantal patiënten dat...
 • Efficiënt toolboxen organiseren? Veilig Vakwerk maakt het mogelijk!

  17 april 2018
  Personeel en arbeid, Arbeidsomstandigheden, Toolboxen
  Vanuit de leden van CUMELA Nederland is het verzoek gekomen om het organiseren van toolboxen gemakkelijker te maken. Dat is gelukt! Vanaf maart 2018 is de Veilig Vakwerk dienst beschikbaar.
 • Leiding geven met effect!

  13 april 2018
  Bedrijf en economie, Personeel en arbeid
  Een doeltreffende training voor (aankomend) leidinggevenden in de cumelasector: Leidinggeven met effect. Om u te helpen om de professionaliteit van uw cumelabedrijf nog verder te verbeteren...
 • Mis de boot niet!

  13 april 2018
  Grondverzet en cultuurtechniek, Grond en bagger, Recht en regelingen, Verkeer en vervoer, Voertuigeisen
  Vanaf 1 januari 2019 is een binnenvaartcertificaat verplicht. Dat geldt voor álle drijvende werktuigen en voor grote pleziervaartuigen. Het advies is om uw aanvraag voor een certificaat...
 • Gebruikt u de CUMELA-infolijn al?

  13 april 2018
  Agrarisch loonwerk, Bedrijf en economie, Grondverzet en cultuurtechniek, Mest, Milieu en omgeving, Personeel en arbeid, Recht en regelingen, Verkeer en vervoer
  De CUMELA-infolijn is hét adres voor de ondernemer in de cumelasector. Het is de ondernemersdesk voor cumelaleden om ieder denkbare vraag te stellen.
 • Kort verslag bestuursvergadering sectie Agrarisch loonwerk

  12 april 2018
  Bedrijfshygiëne, Biomassa, Bodemgebruik, Flora en Fauna, Gewasbescherming
  In dit bericht vindt u een samenvatting van het verslag van de bestuursvergadering van de sectie Agrarisch loonwerk van 7 februari jl. Heeft u opmerkingen of vragen of wilt u reageren?...
 • Leveranciers en fabrikanten van trekkerbumpers

  12 april 2018
  Verkeer en vervoer, Trekkerbumpers
  Er zijn momenteel vijftien verschillende trekkerbumpers die voor een subsidie uit de trekkerbumper-campagne in aanmerking komen. CUMELA Nederland heeft deze bumpers beoordeeld op optische...
 • Week van de teek: Vraag een gratis voorlichtingsbijeenkomst aan

  11 april 2018
  Personeel en arbeid, Arbeidsomstandigheden
  Wie in het groen werkt, loopt een verhoogd risico op een tekenbeet en daarmee kans op de ziekte van Lyme. In de week van de teek, van 16 t/m 22 april, komt u meer te weten over de risico...
 • Webinar over de AVG

  10 april 2018
  Personeel en arbeid, Regelgeving rondom arbeid, Recht en regelingen, Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
  Kijkt en luistert u mee? Stel uw vragen via de live-chat. We beantwoorden zoveel mogelijk vragen tijdens de uitzending. Meld u aan voor het webinar dat op maandag 23 april om 13:30 uur...
 • Intrekking hoger beroep door gemeente Montferland

  10 april 2018
  Verkeer en vervoer, Wegbeheer en infrastructuur
  De gemeente Montferland heeft recent het hoger beroep wat zou dienen op 14 juli a.s. ingetrokken. Het doorgaand landbouwverkeer mag hierdoor nog steeds gebruik maken van de kern van Zeddam...
 • Bijeenkomsten HulpbijBrexit on tour

  10 april 2018
  VNO-NCW, MKB-Nederland, ING, Rabobank, ABN-AMRO en de Rijksoverheid organiseren in mei en juni vijf regionale bijeenkomsten over de Brexit voor ondernemers. Dit alles onder de noemer #...
 • Een leven lang leren

  10 april 2018
  Personeel en arbeid, Arbeidsomstandigheden
  Cumelabedrijf Vossebeld won de Stigas Gezond & Vitaal Werken Prijs omdat zij radicaal investeren in hun oudere werknemers. Hoe kwamen ze tot deze keuze, wat heeft het hen gebracht en...
 • Nieuwe versie VCA-checklist

  6 april 2018
  Bedrijf en economie, Certificering
  Versie 2017/6.0 van de Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers (VCA) is op 2 april jl. gepubliceerd en deze vervangt de vorige VCA-versie, 2008/5.1. In dit bericht leest u meer...
 • Uw mening over POP2

  4 april 2018
  Agrarisch loonwerk, Bodemgebruik, Bedrijf en economie, Markt en Ondernemerschap, Bodemgebruik
  De Europese Commissie geeft alle burgers en organisaties de mogelijkheid om hun mening te geven over de prestaties van het vorige Plattelands Ontwikkelings Programma in de periode 2007-2013...
 • Overzichten Drift Reducerende Technieken en Drift Reducerende Doppen

  4 april 2018
  Agrarisch loonwerk, Gewasbescherming
  In december jl. heeft de Technische Commissie Techniekbeoordeling actuele lijsten gepubliceerd met Drift Reducerende Technieken (DRT) en Drift Reducerende Doppen (DRD).
 • Informatiemarkt N280-west wegvak Leudal

  3 april 2018
  Verkeer en vervoer, Wegbeheer en infrastructuur
  Het project N280 West - wegvak Leudal houdt vernieuwing in van het weggedeelte tussen Leudal (kruising met de N273) en de A2 ter hoogte van Kelpen/Oler. De Provincie Limburg pakt daar vier...
 • Verantwoordingsplicht AVG op orde voorkomt boetes

  29 maart 2018
  Agrarisch loonwerk, Automatisering, Bedrijf en economie, Automatisering, Bedrijfsorganisatie, Grondverzet en cultuurtechniek, Automatisering, Recht en regelingen, Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
  In een gesprek met Autoriteit Persoonsgegevens heeft CUMELA Nederland gevraagd om cumelabedrijven vooral te helpen met de implementatie van de Algemene verordening Persoonsgegevens (AVG) en...