Nieuws

 • CUMELA Nederland tevreden over troonrede

  19 september 2017
  Bedrijf en economie, Markt en Ondernemerschap
  CUMELA Nederland is blij dat de goede economische situatie waar Nederland in verkeert ook positief uitwerkt voor de sector. Extra investeringen in het wegennet en het waterbeheer zijn een...
 • Excursies CUMELA vrouwen VIP-dagen

  19 september 2017
  Organisatieinformatie, CUMELA Vrouwen VIP-dagen
  De CUMELA Vrouwen-VIP dagen hebben een zakelijke invulling maar er is ook voldoende gelegenheid om kennis te maken met elkaar en ervaringen te delen. Tijdens het tweedaagse evenement zijn...
 • Wethouder Wijk bij Duurstede bezoekt cumelasector

  19 september 2017
  Elk jaar bezoekt wethouder Marchal van de gemeente Wijk bij Duurstede de cumelasector. De actualiteiten uit deze sector en de wensen vanuit de ondernemers komen tijdens de bezoeken...
 • Mijn klant is mijn fan

  Heb jij klanten of heb je fans?

  19 september 2017
  Personeel en arbeid, Scholing
  Maak van je klant je fan. Dat is het doel van de training 'Mijn klant is mijn fan!' Was jij zaterdag 3 juni jl. bij de Jongeren Masterclass? Dan is deze training het logische...
 • Acquisitie plegen, hoe doe je dat?

  19 september 2017
  Bedrijf en economie, Markt en Ondernemerschap, Grondverzet en cultuurtechniek, Aanbesteding en uitvoering
  Hoe weten potentiële opdrachtgevers dat u en uw bedrijf bestaan en welke werken u uit kunt voeren? Zeker bij enkelvoudige of onderhandse aanbestedingen is het van groot belang dat...
 • Plaats modderborden bij gladde wegen

  Gladde wegen: modderborden en schoonmaken

  14 september 2017
  Verkeer en vervoer, Veilig landbouwverkeer, Wegbeheer en infrastructuur
  Vervuilde en gladde wegen tijdens de najaarsoogst leiden tot gevaarlijke verkeerssituaties. Tijdens deze oogstperiode moeten cumelabedrijven extra alert zijn op een vervuild wegdek....
 • Herdruk van CROW publicatie 400

  13 september 2017
  Afgelopen periode is geconstateerd dat er te veel onvolkomenheden zijn opgenomen in de nieuwe CROW-publicatie 400 ‘Werken in en met verontreinigde bodem’, waardoor CROW het besluit heeft...
 • GroenTechniek Holland is gestart!

  12 september 2017
  In Biddinghuizen is vandaag de beurs GroenTechniek Holland gestart. Op de stand van CUMELA Nederland kan elke bezoeker zijn bodemkennis testen en kans maken op een gratis bodemcursus op...
 • prijsverloop dieseolie

  Prijsindex dieselolie (bijgewerkt tot 1 september 2017)

  12 september 2017
  Bedrijf en economie, Kostprijzen en index, Verkeer en vervoer, Brandstof
  De dieselolieprijs is voor de 2e maand op rij aan het stijgen. De gemiddelde prijs is in augustus met 1,7% omhoog gedaan. Intussen ligt de prijs nu 7% boven die van vorig jaar. Dit als...
 • Bijeenkomst chemievrij beheer sportvelden

  11 september 2017
  Agrarisch loonwerk, Gewasbescherming
  Sportveldbeheerders van gemeenten, sportverenigingen en cumelaondernemers zijn van harte uitgenodigd voor de bijeenkomst van CLM over de implementatie van chemievrij sportveldenbeheer in...
 • Meldpunt inzake bureaucratie Banenafspraak

  11 september 2017
  Personeel en arbeid, Personeelsinstrumenten, Regelgeving rondom arbeid
  Werkgevers die banen scheppen voor mensen met een arbeidsbeperking lopen in de praktijk tegen veel bureaucreatie aan. Op het nieuwe meldpunt kunt u als werkgever vanaf nu uw ervaringen...
 • Leer de bodemdichtheid te beoordelen met de bodemverdichtingspen

  Bodemadvies: op pad met de prikker

  9 september 2017
  Agrarisch loonwerk, Bodemgebruik, Grondverzet en cultuurtechniek, Bodemgebruik
  Cumelabedrijven werken in, op en met grond. Het is niet meer dan vanzelfsprekend dat u als cumelaondernemer of medewerker voldoende kennis van die grond - de bodem - heeft. Hoe stevig staat...
 • Kort verslag Sectie Grondverzet & Cultuurtechniek

  8 september 2017
  Bedrijf en economie, Grondverzet en cultuurtechniek, Aanbesteding en uitvoering, Biomassa, Bodemgebruik, Duurzaam ondernemen, Flora en Fauna, Grond en bagger, Kabels en leidingen, Onkruidbestrijding, Organisatieinformatie
  Het bestuur van de sectie Grondverzet en Cultuurtechniek heeft op 20 juni 2017 vergaderd. In het bijgevoegde korte verslag leest u de hoofdpunten.
 • Stukken uitvoering derde WW-jaar beschikbaar

  8 september 2017
  Op 7 september 2017 zijn de stukken voor de uitvoering 'derde WW-jaar' beschikbaar gekomen. De Ministerraad heeft op vrijdag 1 september 2017 de laatste hobbel weggenomen zodat de...
 • Leer een bodemprofiel te beoordelen

  De bodem (onder uw bestaan)

  8 september 2017
  Agrarisch loonwerk, Bodemgebruik, Grondverzet en cultuurtechniek, Bodemgebruik
  U rijdt er elke dag over heen, maar hoe goed weet u wat er onder de banden of rupsen van uw machine gebeurt? De bodem is de grond onder het bestaan van uw bedrijf. Hoe goed kent u die bodem...
 • Wet DBA: geen boetes, maar...

  8 september 2017
  Personeel en arbeid, Arbeidsomstandigheden, ZZP
  Het is al weer een poosje stil rond de zzp' ers. De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) wordt voorlopig niet gehandhaafd. In ieder geval tot 1 juli 2018. Maar de...
 • Volle zaal

  Geslaagde voorlichtingsavonden onafhankelijke monstername

  8 september 2017
  Mest, Export en verwerking, Toekomstige ontwikkelingen, Vervoeren meststoffen
  De voorlichtingsavonden over de onafhankelijke bemonstering zijn goed bezocht en leverden veel informatie. Maar liefst zeven sprekers presenteerde verschillende aspecten rond de...
 • Geen polderakkoord: CUMELA heeft vertrouwen in het volgende kabinet

  8 september 2017
  Personeel en arbeid, Arbeidsomstandigheden
  Al geruime tijd spreken de werkgeversorganisaties, waaronder CUMELA Nederland, met de vakbonden over belangrijke thema’s van onze Nederlandse arbeidsmarkt. Jammer genoeg is het niet gelukt...
 • Ga zorgvuldig om met (bank)gegevens

  6 september 2017
  Automatisering, Bedrijf en economie, Automatisering, Automatisering
  Helaas komen ook cumelaondernemers nog steeds in aanraking met phishing. Hierbij probeert een oplichter op een gewiekste manier uw (bank)gegevens te achterhalen. Dit kan grote financiële...
 • Afvoer mest uit fipronil-vrije stal op geblokkeerde bedrijven weer mogelijk

  6 september 2017
  Mest, Aanwenden meststoffen, Export en verwerking, Vervoeren meststoffen
  De NVWA heeft op 7 september 2017 een protocol goedgekeurd voor de afvoer van mest uit stallen waar geen fipronil is gebruikt op geblokeerde bedrijven. Het protocol is alleen van toepassing...