Nieuws

 • Sportveldbeheer in 2020 chemievrij haalbaar en betaalbaar?

  20 augustus 2018
  Grondverzet en cultuurtechniek, Aanbesteding en uitvoering
  Drie brancheverenigingen luiden de noodklok: “De sector is er klaar voor, nu de beheerders nog!” De Green Deal Sportvelden is een samenwerkingsovereenkomst tussen diverse partijen met als...
 • Bandbreedtes gehaltes mestsoorten

  15 augustus 2018
  Mest, Aanwenden meststoffen, Export en verwerking, Vervoeren meststoffen
  Om ondernemers te ondersteunen in het gesprek over onwaarschijnlijke gehaltes in diverse meststromen is een tabel met eerlijke waarden opgesteld. Download en gebruik deze lijst met...
 • Ontbijtsessie ATH: Ruwvoer van de toekomst, hoe dan?

  15 augustus 2018
  De sectie Agrarisch loonwerk nodigt de leden van CUMELA Nederland van harte uit voor de IJzersterk naar morgen-ontbijtsessie op vrijdag 14 september a.s. tijdens AgroTechniek Holland. Het...
 • Goed nieuws voor de werkgever, nu nog beter!

  15 augustus 2018
  Op 13 juli 2018 publiceerden wij een CUMELA exclusief artikel over de aangenomen wet voor het declareren van de door werkgevers betaalde transitievergoeding. Dit was goed nieuws voor de...
 • Droogtesituatie noopt minister Schouten tot nemen maatregelen

  8 augustus 2018
  Mede naar aanleiding van de oproep van CUMELA Nederland van vorige week om op korte termijn duidelijkheid te geven, heeft minister Carola Schouten van LNV in een kamerbrief aangegeven welke...
 • Prijsverloop dieselolie

  Prijsindex dieselolie (bijgewerkt tot 1 augustus 2018)

  2 augustus 2018
  Bedrijf en economie, Kostprijzen en index, Verkeer en vervoer, Brandstof
  De gemiddelde prijs is in juli nagenoeg gelijk gebleven met die van juni. De prijs is daarmee nog steeds fors hoger dan de voorgaande jaren.
 • CUMELA verzoekt om uitstel uitrijverbod mest

  1 augustus 2018
  Door de aanhoudende droogte kan er op veel land geen dierlijke mest worden uitgereden. De wettelijke deadline van 1 september a.s. om mest te mogen uitrijden nadert echter met rasse...
 • Recycling en groenverwerkers moeilijk te verzekeren

  1 augustus 2018
  Bedrijf en economie, Recht en regelingen
  Verschillende media als Het Financiële Dagblad en de NOS luidden deze week de noodklok over de verzekerbaarheid van risicovolle beroepen. Ook binnen de cumelasector hebben bedrijven die...
 • Overzicht Drift Reducerende Technieken (DRT) gewijzigd

  27 juli 2018
  Agrarisch loonwerk, Gewasbescherming
  De Technische Commissie Techniekbeoordeling heeft eind juli 2018 een actuele lijst gepubliceerd met Drift Reducerende Technieken (DRT). Toegevoegd zijn de volgende technieken: een nieuwe...
 • Extreme hitte en droogte, wat nu?

  26 juli 2018
  Agrarisch loonwerk, Grondverzet en cultuurtechniek, Mest
  Extreme hitte en droogte, CUMELA Nederland in gesprek over noodzaak tot nemen van maatregelen.
 • Private aanvulling op de WW en WGA

  24 juli 2018
  Per 1 januari 2016 zijn de wettelijke WW- en loongerelateerde WGA premie gewijzigd. Hierbij wordt de maximale duur van de WW uitkering geleidelijk teruggebracht van 38 maanden in 2015 naar...
 • Subsidieregeling DAW loonwerkbedrijven Gelderland 2018

  20 juli 2018
  Bedrijf en economie, Subsidies en investeringsregelingen, Subsidies en investeringsregelingen
  Provincie Gelderland heeft de inhoud en de voorwaarden gepubliceerd van de investeringsregeling voor (agrarische) loonwerkers. Deze gaat per 1 oktober 2018 open. Eerder deze week is bekend...
 • CUMELA Nederland sluit aan bij Toolbox Emissiebeperking

  19 juli 2018
  Agrarisch loonwerk, Gewasbescherming, Milieu en omgeving, Activiteitenbesluit, Afvalstoffen
  Naast Nefyto, de Unie van Waterschappen, Agrodis en LTO Nederland heeft ook CUMELA Nederland zich aangesloten bij de Toolbox Emissiebeperking. Met de Toolbox willen de betrokken partijen...
 • Lestrekker en aanhangwagen voor opleiding T-rijbewijs

  Invoering T-rijbewijs verbetert verkeersveiligheid

  19 juli 2018
  Verkeer en vervoer, Rijbewijs en vakbekwaamheid, Veilig landbouwverkeer
  Op 1 juli 2015 is het T-rijbewijs voor bestuurders van (land)bouwvoertuigen ingevoerd. Bestuurders krijgen daarmee een groter bewustzijn van de risico’s van het rijden met (land)...
 • Doe meer aan preventie tekenbeten

  19 juli 2018
  Personeel en arbeid, Arbeidsomstandigheden
  Werkenden in het groen weten veel over de risico’s van teken. Zij zijn zich ervan bewust dat zij beschermende maatregelen moeten nemen en zich ook regelmatig moeten controleren. Maar er is...
 • Subsidieregeling Agrarisch Waterbeheer voor Gelderse loonwerkers in aantocht

  19 juli 2018
  Agrarisch loonwerk, Bodemgebruik, Bodemgebruik
  Gedeputeerde staten van de Provincie Gelderland heeft vorige week besloten per 1 oktober dit najaar een subsidieregeling open te stellen. Deze is speciaal gericht op loonwerkers met...
 • Wethouder rijdt mee met grashakselaar

  Wethouder Laarbeek rijdt mee met grashakselaar

  18 juli 2018
  Verkeer en vervoer, Wegbeheer en infrastructuur
  Wethouder Ria van der Zanden en beleidsmedewerker de heer Frans Vlemmix van de gemeente Laarbeek zijn op werkbezoek geweest bij Leenders Loon- en Grondverzetbedrijf in Mariahout....
 • Stigas gezond en vitaal werken prijs 2018

  17 juli 2018
  Ook dit jaar reikt Stigas de Gezond en Vitaal Werken Prijs uit aan drie ondernemers die werk maken van duurzame inzetbaarheid in hun bedrijf. Hiervoor zoekt Stigas bedrijven met concrete...
 • Vanaf 1 juli 2018 ook Mautplicht voor vrachtauto's op de Duitse Bundesstrassen. (Foto: Toll Collect)

  Duitsland: Geen tol voor de meeste landbouwvoertuigen

  12 juli 2018
  Verkeer en vervoer, Motorrijtuigbelasting en accijns
  Vanaf 1 juli 2018 is in Duitsland de tol (Maut) voor vrachtauto’s uitgebreid naar alle Bundesstrassen (provinciale wegen). Op de Bundesstrassen rijden ook landbouwvoertuigen, waarvan de...
 • Informatiebijeenkomsten voor POP subsidies in Gelderland

  11 juli 2018
  Bedrijf en economie, Subsidies en investeringsregelingen
  Individuele landbouwers en loonwerkers in Gelderland krijgen in augustus/september de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor een fysieke investering die bijdraagt aan het doel van...