Nieuws

 • Prijsverloop dieselolie

  Prijsindex dieselolie

  19 april 2019
  Bedrijf en economie, Kostprijzen en index
  De dieselolieprijs verloop en index baseren we van nu af aan op de cijfers van CBS. Daarvoor verzamelden we de informatie van verschillende leveranciers. De index zelf blijft nagenoeg...
 • CUMELA Nederland verbouwt en verduurzaamt

  18 april 2019
  Op 1 april 2019 is de verbouwing van ons pand in Nijkerk van start gegaan. Een ingrijpende metamorfose op het gebied van duurzaamheid, uitstraling en werkklimaat. Ons pand wordt volledig...
 • Bereikbaarheid CUMELA tijdens Goede Vrijdag en Pasen

  17 april 2019
  Het kantoor van CUMELA Nederland, waar ook CUMELA Advies en CUMELA Verzekeringen onder vallen, is van vrijdag 19 tot en met maandag 22 april gesloten. Voor dringende vragen zijn we...
 • Bent u klaar voor de Brexit?

  16 april 2019
  Bedrijf en economie, Markt en Ondernemerschap
  Het Verenigd Koninkrijk verlaat de Europese Unie (EU). Het Verenigd Koninkrijk is een belangrijke handelspartner voor Nederland, dus Brexit kan ook uw cumelabedrijf raken. Verwacht u...
 • Promotiemateriaal Samen wegwerken

  12 april 2019
  Organisatieinformatie, Promotiemateriaal, Personeel en arbeid, Arbeidsomstandigheden
  Het is voorjaar en dat betekent dat iedereen weer lekker buiten is! Zo ook wegwerkers. Ze werken met man en macht aan de weg, zodat iedereen weer veilig en vlot kan doorrijden. Omdat er...
 • Kostprijsberekening, handleiding en indexen 2019

  12 april 2019
  Agrarisch loonwerk, Kengetallen, Kostprijzen en index, Grondverzet en cultuurtechniek, Mest, Personeel en arbeid
  De kostprijsmodule en handleiding zijn geactualiseerd. In dit bericht treft u praktische informatie aan voor het maken van een kostprijsberekening en informatie over indexen voor...
 • Wetsvoorstel registratie (land)bouwvoertuigen naar Tweede Kamer gestuurd

  Wetsvoorstel registratie en snelheidsverhoging (land)bouwvoertuigen naar Tweede Kamer

  12 april 2019
  Verkeer en vervoer, Voertuigeisen
  Het nieuwe wetsvoorstel voor de registratie van en snelheidsverhoging voor (land)bouwvoertuigen is op 11 april jl. naar de Tweede Kamer gestuurd. Alle bestaande landbouwtrekkers en...
 • Samen werken in een eerlijke mestketen

  11 april 2019
  Mest, Eerlijke mestketen
  Onze samenleving rekent op gezonde voeding, geproduceerd op een duurzame manier waarbij rekening wordt gehouden met mens, dier en omgeving. De hoogste tijd om te zorgen voor een eerlijke...
 • Partners Green Deal Sportvelden vragen Tweede Kamer om duidelijkheid

  11 april 2019
  Duurzaam ondernemen, Grondverzet en cultuurtechniek, Duurzaam ondernemen, Onkruidbestrijding, Milieu en omgeving
  Per 1 januari 2020 wordt geen gebruik meer gemaakt van gewasbeschermings-middelen en biociden op sportgrasvelden, met uitzondering van beschreven situaties conform Integrated Pest...
 • Steun voor milieuvriendelijke sportvelden via SBIR-subsidie

  11 april 2019
  Bodemgebruik, Flora en Fauna, Duurzaam ondernemen, Subsidies en investeringsregelingen, Grondverzet en cultuurtechniek, Bodemgebruik, Duurzaam ondernemen, Flora en Fauna, Onkruidbestrijding, Subsidies en investeringsregelingen
  Op 1 april is de zogenaamde innovatiecall milieuvriendelijke sportvelden opengegaan. Middels een SBIR, een gefaseerde competitie, krijgen ondernemers de kans om subsidie te krijgen voor...
 • Opgelet: de GPS laad- en loslocatie kan onbetrouwbaar zijn door reset GPS

  11 april 2019
  Mest, Export en verwerking, Vervoeren meststoffen
  CUMELA Nederland roept ondernemers op om te controleren dat de laad- en loslocatie, die door de AGR/GPS-apparatuur wordt verzonden naar RVO, overeenkomt met de werkelijke laad- en...
 • Hoe ziet een verplichte datalekmelding eruit?

  10 april 2019
  Automatisering, Personeel en arbeid, Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
  Vanaf januari 2016 is het al verplicht om grote en risicovolle datalekken te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Maar sinds 25 mei 2018 moet intern worden gedocumenteerd welke...
 • 15 - 21 april: Week van de teek - Controleer weer op teken!

  10 april 2019
  Personeel en arbeid, Arbeidsomstandigheden
  De start van de lente is ook het begin van het tekenseizoen. Wie in het groen werkt loopt een verhoogd risico op een tekenbeet. En daarmee een groter risico op de ziekte van Lyme....
 • Onttrekkingsverbod oppervlaktewater grotendeels van de baan

  9 april 2019
  Agrarisch loonwerk, Gewasbescherming
  Op 1 april was het oppervlaktewatersysteem in het waterschap Aa en Maas voldoende hersteld om het onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater in te trekken. Op de hoge zandgronden was het...
 • Vacatures in bestuur Meststoffendistributie

  9 april 2019
  Mest, Toekomstige ontwikkelingen
  In het bestuur van de sectie Meststoffendistributie ontstaan tegen het eind van dit jaar twee vacatures. Graag krijgen we van de leden suggesties voor nieuwe bestuursleden.
 • Wijziging in omgaan met storingsmelding mestapparatuur door NVWA

  9 april 2019
  Mest, Export en verwerking, Vervoeren meststoffen
  Als er een storing ontstaat in de bemonsterings- of AGR/GPS-apparatuur, doet u een storingsmelding bij de NVWA. Meestal krijgt u dan een storingsnummer en mag u nog 24 uur doorwerken met...
 • De maat van mest

  9 april 2019
  Mest, Aanwenden meststoffen, Vervoeren meststoffen
  De Nederlandse mestmarkt is op dit moment sterk aanbodgestuurd. Dit is vooral een gevolg van de huidige situatie met een mestoverschot. Het kost de veehouder veel geld om van het overschot...
 • Exportpositie naar Frankrijk onder druk

  9 april 2019
  Mest, Eerlijke mestketen, Export en verwerking
  De NVWA heeft CUMELA Nederland op de hoogte gesteld van een groeiend probleem. Uit de registraties van de export naar Frankrijk blijkt steeds meer digestaat als gecomposteerde mest te...
 • Inwendige inspectie stalen mestsilo’s

  9 april 2019
  Mest, Aanwenden meststoffen, Vervoeren meststoffen
  Stalen mestsilo’s waarvoor een nieuwe referentieperiode moet worden vastgesteld, moeten daarvoor sinds 1 maart 2019 inwendig worden geïnspecteerd. Dit vloeit voort uit de nieuwe,...
 • Mest zonder VDM vervoeren? Niet doen!

  9 april 2019
  Mest, Eerlijke mestketen, Export en verwerking
  Heeft u de afgelopen dagen de flyer ‘niet doen!' ontvangen? In deze flyer van CUMELA Nederland en TLN worden ondernemers opgeroepen om nooit zonder Vervoersbewijs Dierlijke Meststoffen...