Nieuws

 • Privacyverklaring

  19 juni 2018
  De CUMELA-organisatie (hierna: ‘CUMELA’) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 • Efficiënt toolboxen organiseren? Veilig Vakwerk maakt het mogelijk!

  19 juni 2018
  Personeel en arbeid, Arbeidsomstandigheden, Toolboxen
  Gebruikt u de Veilig Vakwerk dienst al? Het is dé tool om veiliger werken. U en uw medewerkers krijgen de juiste informatie op het juiste moment. De tool is ook uitstekend te gebruiken ter...
 • Checklist certificering kleine drijvende werktuigen

  15 juni 2018
  Agrarisch loonwerk, Biomassa, Flora en Fauna, Bedrijf en economie, Certificering, Grondverzet en cultuurtechniek, Aanbesteding en uitvoering, Biomassa, Flora en Fauna, Grond en bagger, Milieu en omgeving, Personeel en arbeid, Arbeidsomstandigheden, Toolboxen, Recht en regelingen, Verkeer en vervoer, Voertuigeisen
  Samen met de keuringsinstanties heeft CUMELA Nederland een checklist opgesteld die bedrijven kunnen gebruiken als voorbereiding op de keuring. Wie deze vooraf afwerkt, kan rekenen op een...
 • Verheij Sliedrecht bereikt trede 3 Veiligheidsladder

  14 juni 2018
  Personeel en arbeid, Arbeidsomstandigheden, Regelgeving rondom arbeid
  Verheij Integrale groenzorg is als één van de eerste bedrijven in de Nederlandse groenvoorziening gecertificeerd voor de Veiligheidsladder op trede 3. De Veiligheidsladder is een...
 • Wat je zaait, zul je oogsten: schade bij het oogsten van gewassen

  14 juni 2018
  Aansprakelijkheid
  Een bedrijf voert voor de eerste maal maaiwerkzaamheden uit in opdracht van de beheerder van een perceel klaver. Met zijn maaier rijdt hij op een betonnen waterput en daarbij raakt de...
 • Cybercrime rukt op, ook in de cumelasector

  14 juni 2018
  Eind 2017 heeft Deloitte de cyberrisico’s voor het Nederlandse bedrijfsleven in beeld gebracht. Cybercrime kost het Nederlandse MKB jaarlijks één miljard euro! Voor het totale bedrijfsleven...
 • Nieuwe wet WIBON treedt 1 juli 2018 in werking

  14 juni 2018
  Op 1 juli aanstaande treedt de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (WIBON) in werking. Daarin zijn enige aanpassingen opgenomen om graafschade (...
 • Verwerkersovereenkomst niet nodig bij advies werknemersregelingen en -verzekeringen

  14 juni 2018
  Arbeidsomstandigheden
  Als werkgever hoeft u geen verwerkersovereenkomst af te sluiten wanneer u CUMELA Verzekeringen inschakelt voor het adviseren over en het afsluiten van verzekeringen voor uw werknemers in...
 • Schade van de maand: met vallen en opstaan (2)

  14 juni 2018
 • Op de platte kar door het dorp

  14 juni 2018
  Aansprakelijkheid
  “Het was onwaarschijnlijk druk in het dorp. Jong en oud bewoog zich richting het feestgedruis om te vieren dat de meiden kampioen waren geworden en zich volgend jaar in een hogere klasse...
 • Onjuist BTW percentage corrigeren

  14 juni 2018
  Recht en regelingen, BTW
  Per 1 januari 2018 is de btw-regelgeving op een aantal onderdelen gewijzigd. Zo is de landbouwregeling vervallen. Ook is het lage tarief (6%) voor dienstverlening aan deze ondernemers...
 • KLO-Grondroerders roepen aanbestedende dienst ter verantwoording

  13 juni 2018
  Grondverzet en cultuurtechniek, Aanbesteding en uitvoering, Kabels en leidingen, Recht en regelingen
  Grondroerders moeten kritische vragen stellen over het niet naleven van de CROW 500. Sinds 1 januari 2017 geldt de CROW publicatie 500 ‘schade voorkomen aan kabels en leidingen’. Deze ‘...
 • Vraag nu subsidie Praktijkleren aan!

  13 juni 2018
  Personeel en arbeid, Scholing
  Heeft u dit schooljaar als leerbedrijf een steentje bijgedragen aan het opleiden van een BBL’er tot aankomend vakman of -vrouw? Voor het goed en zorgvuldig begeleiden van een BBL’er is er...
 • Week van de RI&E

  12 juni 2018
  Personeel en arbeid, Arbeidsomstandigheden, Regelgeving rondom arbeid
  Beperk verzuim en verloop, begin bij de RI&E. De Week van de RI&E is een initiatief van het Steunpunt RI&E in samenwerking met de sociale partners om extra aandacht te vragen...
 • Bent u klaar voor de nieuwe Arbowet?

  12 juni 2018
  Personeel en arbeid, Arbeidsomstandigheden, Regelgeving rondom arbeid
  Op 1 juli 2017 is de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) ingegaan. De overgangsregeling van 1 jaar eindigt op 1 juli 2018. Is uw bedrijf er klaar voor? Doe voor de zekerheid...
 • Zorg dat u klaar bent! De nieuwe WIBON geldt vanaf 1 juli 2018

  11 juni 2018
  Grondverzet en cultuurtechniek, Kabels en leidingen
  Met de Wet van 11 april 2018 tot wijziging van de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (evaluatie WION en regeling bevoegde rechter) wordt een verdere stap gezet in het voorkomen...
 • Tips om om factuurfraude te voorkomen

  11 juni 2018
  Bedrijf en economie, Financieel beheer, Markt en Ondernemerschap
  Het kan iedereen overkomen: factuurfraude. Een oplichter onderschept een factuur via de post en wijzigt het rekeningnummer. Of een hacker wijzigt het rekeningnummer op een digitaal factuur...
 • lonen per 1 juli 2018

  11 juni 2018
  De cao Landbouwwerktuigen Exploiterende Ondernemingen kent een loonsverhoging per 1 juli aanstaande van 1,75%. In de bijlagen treft u de nieuwe loontabellen aan. Op 16 juni a.s. ontvangen...
 • Prijsverloop dieselolie

  Prijsindex dieselolie (bijgewerkt tot 1 juni 2018)

  7 juni 2018
  Bedrijf en economie, Kostprijzen en index, Verkeer en vervoer, Brandstof
  De prijs van diesel bleef de maand mei door stijgen. Pas de laatste dagen was er eindelijk weer sprake van een kleine daling. Al met al ligt de dieselprijs gemiddeld over mei 4,4% boven die...
 • Wettelijk minimum lonen per 1 juli 2018

  6 juni 2018
  Personeel en arbeid, CAO Bouw & Infra en andere cao's, CAO LEO
  Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de nieuwe wettelijke minimumlonen per 1 juli 2018 gepubliceerd.