Vruchtbare Kringloop Noord Nederland

Datum: 22 januari 2019 13:00 uur
Locatie: Dairy Campus
Plaats: Leeuwarden
Veel melkveehouders weten exact hoeveel melk hun koeien geven, maar niet hoe ze het ruwvoer van hun eigen gras-en maïsland kunnen optimaliseren. Als loonwerker heeft u een belangrijke rol om veehouders te helpen meer rendement te halen uit hun ruwvoerteelt en precisielandbouw.
Datum : Dinsdag 22 januari 2019
13:00-15:00 uur: Spreker Bert Philipsen (Wageningen Livestock Research) en korte toelichting Gerben Zijlstra (CUMELA Nederland)
15:00-16:00 uur: Rondleiding Dairy Campus, met nadruk op het voedingsonderzoek
Locatie: Leeuwarden, Dairy Campus, ruimte ‘cows’
 
Vruchtbare Kringloop Noord Nederland (VKNN) wil graag samen met loonwerkers optrekken. Samen kunnen we melkveehouders inspireren en faciliteren om efficiënter met de mineralen op hun bedrijf om te gaan. Daarom organiseert VKNN in samenwerking met CUMELA op 22 januari 2019 een bijeenkomst voor loonwerkers over de samenwerking tussen veehouder en loonwerker. De bijeenkomst vindt plaats van 13:00 tot 16:00 uur op DairyCampus in Leeuwarden. Op deze inspirerende locatie krijgt u handvatten aangereikt hoe u uw rol als loonwerkers kunt vormgeven in de mineralenkringloop en precisielandbouw. Aansluitend wordt een rondleiding aangeboden die inzoomt op een uitgebalanceerde rantsoensamenstelling.
 
U bent van harte welkom bij deze loonwerkersbijeenkomst! U kunt zich (tot 16 januari 2019) aanmelden via: www.vruchtbarekringloopnoordnederland.nl/uitnodiging-loonwerkersbijeenkomst
 
Auteur: Gerben Zijlstra