Voorlichting 'Graven zonder kabelschades!'

Datum: 5 juli 2018 19:00 uur t/m 22:00 uur
Locatie: Loonbedrijf Cobben, Heerenstraat 13
Plaats: GEULLE
Laat u uitgebreid informeren over de nieuwe “Richtlijn zorgvuldig grondroeren, schade voorkomen aan kabels en leidingen”. Met de nieuwe richtlijn (CROW 500) zijn er meer verplichtingen voor de netbeheerders. Wat merkt u daar al van? Kom 5 juli naar Geulle!

Hoe kunt u, samen met uw opdrachtgever, de kans op kabelschades zo klein mogelijk maken? Dat is waar het deze avond over gaat. Deze avond staat op de planning op 5 juli 2018 bij Loonbedrijf Cobben in Geulle. Vanaf 19:00 uur staat de koffie klaar, we beginnen om 19:30 uur en om ongeveer 22:00 uur ronden we af. Deze avond wordt u aangeboden door CUMELA Verzekeringen, uw verzekeringadviseur in de cumelasector.

In de CROW 500 wordt de (continue) werkinstructie door (hoofd)aannemers centraal gesteld.

Feit blijft natuurlijk dat gravende partijen zelf moeten blijven kijken, nadenken en hun eigen verantwoordelijkheid moeten nemen! Gaat het dan toch mis: we praten u ook bij over de "do’s en dont’s" bij schadeafhandeling.

Dit betekent dat de grondroerder mag verwachten dat de hoofdaannemer hem een zorgvuldige graafinstructie geeft, inclusief kaarten met daarop de ligging van kabels en leidingen. De hoofdaannemer is daarbij verplicht de instructie te verzorgen. Besteedt hij het werk uit aan een onderaannemer, dan moet hij ook hem instrueren. Daarbij moet de onderaannemer weer de feitelijke graver instrueren. Het maakt in dit geval dan niet uit of het een eigen werknemer is of een ingehuurde kracht of ander bedrijf. Voor een cumelabedrijf dat zelf werk aanneemt betekent de nieuwe werkwijze ook een duidelijke verandering. Ook zij zullen, wanneer ze eerst een ontwerp maken, moeten starten met een Klic-melding (oriëntatie) en vervolgens kabels en leidingen moeten localiseren. 

We nemen u mee naar de:
- Veranderingen in de richtlijn CROW500 (sinds 1 januari 2017 van kracht)
- Wijzigingen in de WIBON (die per 1 juli van dit jaar in werking treedt)
- Rol van de initiatiefnemer (opdrachtgever)
- Rol van de ontwerper
- Rol van de netbeheerder
- Rol van de hoofdaannemer
- Rol van de grondroerder
- Handhaving in de praktijk
- Aansprakelijkheid en schadeafwikkeling
- Preventie vormgeven binnen uw bedrijf

Let op: De voorlichting is exclusief de CROW 500 norm zelf. Deze kunt u á € 54,- excl. BTW bestellen bij het CROW. Klik hier om de norm te bestellen.

Deze avond wordt verzorgd door Herman Arissen, stafmedewerker Verzekeringstechniek van CUMELA Verzekeringen en Nico Willemsen, beleidsmedewerker Grondverzet & Cultuurtechniek van CUMELA Nederland. Nico is namens CUMELA Nederland tevens lid van het Kabel en Leiding overleg.  Deze organisatie heeft de nieuwe CROW 500 richtlijn opgesteld.

Graag tot ziens op 5 juli!

Auteur: Irma Gottenbos