Studieclub Zuid Oost Brabant

Datum: 14 december 2017 19:30 uur t/m 22:00 uur
Locatie: Loonbedrijf Kuunders, Lupinenweg 8
Plaats: DEURNE
Bijpraten, kennis 'tanken', netwerken, een drankje en een bedrijfsbezichtiging. Ingrediënten genoeg voor een avond waar u bij wilt zijn. Een informatiebijeenkomst over (land)bouwverkeer. Over zowel agrarisch materieel als bouwverkeer verzorgd door Erik Bouman, team verkeer bij Politie Oost Brabant.
Politie en handhaving
De handhaving door de politie wordt de laatste tijd intensiever. Goed om daarom de kennis op te frissen. Hoe zit het ook alweer met breedtes, lengtes, verlichting, uitstekende delen, afdekken van lading, enzovoort. Hoe zit het met de breedteontheffing en de uitzonderingen daarop (bijvoorbeeld rijden in de spitsuren)?
 
Bedrijfsbezoek
De bijeenkomst vindt plaats op een cumelabedrijf. Tijdens de rondleiding brengen we de theorie en praktijk rond de veiligheid van (land)bouwverkeer bij elkaar. Ook de machines van de collega cumelabedrijven worden ingezet zodat zowel grondverzet als agrarisch materieel aanwezig zal zijn.
 
Waterschap Aa en Maas
Het Waterschap (Ton van Uden) zal voorlichting geven over het voorkomen van vaak voorkomende onbewuste overtredingen en de gevolgen bij zo'n overtreding. Zij willen aangeven wat wel en niet mag op percelen die grenzen aan een watergang en wat het doel achter deze regels is. Ook willen zij de cumelabedrijven een aanspreekpunt bij het waterschap aanreiken voor water gerelateerde vragen en toolboxmeetingen voor het personeel gaan verzorgen. Kees Peters is eveneens aanwezig en goed op de hoogte van de algemene regels en voorschriften van het Activiteitenbesluit, de Keur van het waterschap en de artikelen uit de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden.
 
We verzoeken u vriendelijk om u uiterlijk 7 december 2017 aan te melden.
Auteur: Irma Gottenbos