Studieclub Limburg: Waterschap Limburg

Datum: 21 november 2019 19:00 uur t/m 22:30 uur
Locatie: RWZI Venlo, Ubroekweg 38
Plaats: VENLO-BLERICK, Bedrijvennummer 6696
Gaat u 21 november mee naar de Waterzuivering (RWZI) in Venlo? We bekijken de installatie waar de Thermische Druk Hydrolyse (TDH) van slib plaats vindt. En we bespreken wat het Waterschap en u voor elkaar kunnen betekenen.

Op de rioolwaterzuiveringsinstallatie Venlo is vanaf medio 2012 een nieuwe slibhydrolyse- en vergistingsinstallatie operationeel. Het gaat hierbij om de zogeheten Continue Thermische Drukhydrolyse-techniek. Door hydrolyse van het slib worden de slibdeeltjes opgelost en komt er ca. 30% meer biogas vrij bij de vergisting. Dat genereert ca. 25% van de elektriciteit voor deze rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Waterkwantiteit en kwaliteit
Cumelabedrijven werken regelmatig voor het waterschap. Waterschap Limburg bespreekt actuele zaken met betrekking tot waterkwantiteit en waterkwaliteit. Waar kunnen het waterschap en de cumelabedrijven samen optrekken?

Sprekers:
·         Joost van den Broek: “Het cumelabedrijf als partner van het waterschap”
‘Het cumelabedrijf speelt een belangrijke rol als het gaat om bescherming van de waterkwaliteit. Wat is die rol en wat heeft het bedrijf hiervoor nodig van het waterschap?’

·         Theo van Hoeve, Waterschapsbedrijf Limburg over de Thermische Hydrolyse van slib en brengt ons daarna naar de ‘fabriek’.
‘Thermische Druk Hydrolyse is een techniek om de omzetting van ‘’moeilijke’’ biomassa te verhogen, bijvoorbeeld bij gras, stro, RWZI slib, mest en GFT. In dit geval gaat het om slib dat onder hoge druk en bij hogere temperatuur wordt omgezet. Theo vertelt over de voordelen van deze methode’.

·         Twan Gielen van LLTB: “Wat kan een cumelabedrijf doen om de bodem te verbeteren en wateroverlast te voorkomen op hellende akkers”.
LLTB en het waterschap zien het belang van water vasthouden in het veld, en vooral op hellende akkers om wateroverlast te voorkomen. Er zijn diverse maatregelen mogelijk om extra water te laten infiltreren in akkers zodat er meer water van die hevige hoosbui kan worden opgevangen en tevens de bodemvruchtbaarheid verbetert. Twan Gielen vertelt o.a. over teeltkeuzes, bewerkingsmethoden en waar nodig, aanpassingen aan apparatuur.

Programma:
19.00 -19.30 uur: ontvangst met koffie/thee
19.30 -19.40 uur: welkom door voorzitter CUMELA Limburg, John Jenniskens
19.40 - 20.10 uur: Joost van den Broek
20.10 - 20.50 uur: Theo van Hoeve en rondleiding
20.50 - 21.00 uur: pauze
21.00 - 22.00 uur: Twan Gielen
22.00 -22.30 uur:  napraten

De inloop is vanaf 19:00 uur, we beginnen om 19:30 uur
Rond 22:00 uur ronden we het af en kunt u nog even samenzijn. Er is voldoende tijd om met uw collega’s bij te praten. Geef u snel op via de aanmeldbutton (zichtbaar na inloggen) maar uiterlijk woensdag 6 november. Na uw aanmelding ontvangt u de bevestiging met alle informatie in uw mail.

Noteer in uw agenda:
Contactdag Limburg op donderdagochtend 8 januari in Kerkrade met een presentatie van Hubert Mackus (gedeputeerde van provincie Limburg) met aansluitend de geheel verzorgde CUMELA Inspiratiedagen.

CUMELA Inspiratiedagen (landelijk) op 8 en 9 januari te Kerkrade. Het zou heel geweldig zijn als u allemaal in grote getalen aanwezig bent!

Auteur: Irma Gottenbos