Ontbijtsessie ATH: Ruwvoer van de toekomst, hoe dan?

Datum: 14 september 2018 08:00 uur t/m 10:00 uur
Locatie: Walibi
Plaats: BIDDINGHUIZEN
De sectie Agrarisch loonwerk nodigt u van harte uit voor de ontbijtsessie op vrijdag 14 september a.s. tijdens de beurs AgroTechniek Holland.

Deze droge zomer laat nog eens duidelijk zien dat het telen van ruwvoer geen automatisme is. Waar dient de ruwvoerteelt nog meer rekening mee te houden komend jaar en jaren daarop? Een belangrijke boodschap lijkt uit te gaan van het advies van de Commissie Grondgebondenheid. Dit wordt omarmd door de zuivelsector. Kern hiervan is dat melkveebedrijven in 2025 65% van de eiwitproductie op hun eigen bedrijf dienen te produceren. Of middels zogeheten buurtcontracten met ruwvoertelers in de omgeving. Wat betekent dit advies voor de bedrijfsvoering van loonwerkers? Welke rol ziet en verwacht de melkveesector van de loonwerker? Of verwacht ze meer van de samenwerking met de akkerbouwer?

Volgend jaar wordt het telen van een vanggewas na mais op zand- en lössgrond vóór 1 oktober verplicht. Wat zijn de keuzemogelijkheden om dit in te vullen? Wat zijn nu de ervaringen, opgedaan in de verschillende trajecten in een aantal regio’s in de afgelopen jaren? Hoe vergroten we de slagingskans van een goed vanggewas? Wat zijn de ervaringen van grasonderzaai in combinatie met onkruidbestrijding? Welke keuzes heb je als loonwerker om samen met je maisteler te komen tot een succesvolle onkruidbestrijding maar waarbij ook onderzaai goed tot haar recht komt. U hoort het tijdens onze ontbijtbijeenkomst!

Programma
08.00 uur Ontbijtbuffet staat klaar
08.30 uur Welkomstwoord door voorzitter Corné Vinke van de sectie Agrarisch loonwerk
08.35 uur - Grondgebondenheid melkveehouderij, wat betekent dat voor de loonwerker? – Wil Meulenbroeks, voorzitter Vakgroep Melkveehouderij, LTO Nederland
- Hoe pak ik het telen van een vanggewas aan? – Brigitte Kroonen-Backbier, WUR Open teelten Vredepeel
- Succesvolle gewasbescherming en vanggewas – André ten Heggeler, Syngenta Nederland
-Gelegenheid tot vragen stellen en discussie met de zaal
9.45 uur Afronding
10.00 uur Start derde beursdag AgroTechniek Holland

Meedoen en meemaken?
Wilt u deelnemen aan het Ruwvoer van de toekomst-ontbijt van CUMELA Nederland? Leden melden zich aan, nadat ze zijn ingelogd, via de aanmeldbutton op deze pagina. Bent u geen lid van CUMELA Nederland maar wilt u wel deelnemen. Stuur dan een e-mail naar Sylvana Eek via seek@cumela.nl.

Toegangskaarten
Voor 100 deelnemers(maximaal twee personen per bedrijf) aanmeldingen heeft de beursorganisatie toegangskaarten beschikbaar gesteld. De toegangskaarten ontvangt u bij binnenkomst.

Locatie
De ontbijtbijeenkomst vindt plaats in de congreshal op de Fedecom-stand op het beursterrein, Spijkweg, Biddinghuizen (evenemententerrein Walibi Flevo). Bij de entree wordt u door de medewerkers van CUMELA Nederland ontvangen.

AgroTechniek Holland
Op de beurs, van 12 t/m 15 september in Biddinghuizen, treft u de medewerkers van de cumela-organisaties op stand 3.28. Op deze stand vertellen we u alles over het telen van vanggewassen in maïs en de Veilig Vakwerk dienst. Via de app van deze dienst kunt u uw werknemers direct een toolbox sturen of een werkplaatsinspectie uit laten voeren. Op de stand vertellen we u graag meer!

Auteur: Maurice Steinbusch