Landelijke Dag Green Deal Sportvelden

Datum: 10 april 2019 15:00 uur
Locatie: KNVB Campus
Plaats: ZEIST
Geen pesticiden meer op sportvelden, hoe beïnvloedt dat de sportprestaties en beheerkosten? Kom naar de landelijke dag Green Deal Sportvelden op 10 april a.s. op de KNVB Campus in Zeist! De landelijke dag voor sportverenigingen en beheerders van sportgrasvelden.

Bent u beheerder van sportvelden, dan nodigen we u van harte uit op de KNVB campus in Zeist. De sportsector zet zich in om vanaf 2020 geen pesticiden meer te gebruiken op sportvelden. Wat is de impact voor sporters, verenigingen en beheerders van het terugdringen van pesticiden op sportgrasvelden? Moeten we ons zorgen maken nu het gebruik van pesticiden aan banden wordt gelegd of moeten we juist de mogelijkheden ervan zien?

De bijeenkomst start met informatie over de huidige stand van zaken en denkrichtingen voor de komende jaren. Namens de KNVB, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, BSNC, branchevereniging VHG, CUMELA Nederland, de vereniging van drinkwaterbedrijven VEWIN, de HAS Hogeschool en anderen wordt u bijgepraat over de actuele stand van zaken.

Na de maaltijd zullen we dieper ingaan op wat de Green Deal Sportvelden voor u als verenigingsbestuurder of beheerder betekent.

Programma 10 april:
15:00 uur: ontvangst
17:30 uur: buffetdiner
20:15 uur: afsluiting
U meldt zich aan via: https://www.bsnc.nl/inschrijfformulier-bijeenkomsten/ Er zijn geen kosten verbonden aan uw deelname. Er is een beperkt aantal plekken beschikbaar, dus wees er snel bij!

Auteur: Nico Willemsen