GVNA bijeenkomst - Bedrijfsbezoek en PFAS

Datum: 26 november 2019 17:00 uur
Locatie: Loonbedrijf Van der Lee, Noorddammerweg 104
Plaats: AMSTELVEEN
Wie heeft het er niet over….PFAS en Stikstof?! Door de publicatie van het ‘Tijdelijk handelingska-der voor hergebruik van PFAS-houdende grond en bagger’ is de problematiek rond PFAS in grond, grondwater en bagger actueler dan ooit. Sterker nog; deze problematiek dreigt onze sector en die van de bouw te verlammen. Daarom is het goed om hierover met elkaar in gesprek te blijven!

Het thema van deze avond is: Een werkbare toekomst!?

Studieclub GVNA nodigt u van harte uit op 26 november a.s. bij een kennissessie over PFAS en Stikstof, op locatie: Loonbedrijf Van der Lee in Amstelveen. Beleidsmedewerker Bodem Gerben Zijlstra van CUMELA Nederland vertelt over de stand van zaken, recente ontwikkelingen en zijn gesprekken met Kamerleden en het Ministerie. Daarnaast benoemt Gerben kort wat Cumela doet op het gebied van de stikstofproblematiek (PAS). Het doel van deze avond is naast kennis delen en achtergronden toelichten vooral focussen op ‘hoe gaan we een werkbare toekomst tegemoet?

Voor en na afloop van de bijeenkomst zal er voor iedereen die dat wil ruimschoots de gelegenheid zijn om met elkaar bij te praten onder het genot van een hapje en een drankje.

Plaats : Loonbedrijf Van der Lee, Noorddammerweg 104, Amstelveen
Datum : Dinsdag 26 november 2019
Tijd: Inloop vanaf 17:00 uur, start korte vergadering om 17.30 uur
Hapje etc.: aanvang buffet 19:00 uur  

Het bestuur van de GVNA bestaat op dit moment uit de volgende personen: Kees Huiberts (voorzitter), Herman Wouters, Guus Kooyman, Arie Baars en Ada Kieft (secretaris).

Programma korte vergadering, start ca. 17:30 uur:
1.            : Opening door voorzitter
2.            : Mededelingen CUMELA door Ada Kieft
3.            : Mededelingen GVNA, door Arie Baars, Herman Wouters
4.            : Financiële positie GVNA, door Guus Kooyman
5.            : Kort actualiteiten sectie Cultuurtechniek en Grondverzet
6.            : Rondvraag en sluiting officiële programma
18:00 uur: Presentatie door Gerben Zijlstra, beleidsmedewerker Bodem CUMELA
19:00 uur: Diner – buffet
20:00 uur: Presentatie en rondleiding bij Loonbedrijf Van der Lee
Sluiting avond ca. 22:30 uur             

Wij rekenen op uw aanwezigheid! Opgeven voor 22 november 13:00 uur 2019 bij Herman Wouters per mail aan: herman@woutersbeemster.nl

Wilt u a.u.b. ook als u niet komt een reactie sturen, zo voorkomt u het sturen en ontvangen van herinneringen voor deze bijeenkomst.

Auteur: Ada Kieft