Start campagne: Modder op de weg? Gas los!

13 september 2018
Het oogstseizoen is begonnen. Landbouwvoertuigen rijden af en aan door het buitengebied om de oogst van het land te halen. In combinatie met natte weersomstandigheden kan er modder op de weg achterblijven. Dit leidt tot gladde wegen, wat gevaarlijke verkeersituaties kan opleveren. Oppassen geblazen dus! Met deze boodschap is vandaag de moddercampagne in Oost-Nederland begonnen.

ROV Oost-Nederland heeft in samenwerking met CUMELA Nederland een campagne ontwikkeld die weggebruikers oproept om in situaties met modder op de weg het rijgedrag aan te passen. De campagne is op 13 september officieel gestart door Bert Boerman (voorzitter ROV Oost-Nederland en gedeputeerde provincie Overijssel), Janneke Wijnia (directeur CUMELA Nederland) en Dennis Melenhorst (wethouder gemeente Raalte).

Campagne
De campagne geeft weggebruikers tekst en uitleg over wat je moet doen bij modder op de weg: Rijd je in het buitengebied en zie je een geel waarschuwingsbord in de berm staan? Dan betekent dat dat er iets verderop modder op de weg ligt. Matig je snelheid, laat het gas los, blijf sturen in de richting waar je heen wilt en absoluut niet remmen.
De veroorzakers van de modder zijn verplicht om de weg zo veilig mogelijk te houden. Ze plaatsen waarschuwingsborden als de kans op modder aanwezig is en maken de weg zo snel mogelijk weer schoon. Het kan echter zo zijn dat er in verband met de drukke werkzaamheden gedurende de dag toch wat modder blijft liggen. Naast de tip om het gas los te laten vraagt de campagne daarom ook om onderling begrip: als we in het verkeer rekening houden met en begrip hebben voor elkaar, dan komt dat de verkeersveiligheid ten goede.
De gemeente is verantwoordelijk voor handhaving en toezicht. Mocht je als weggebruiker modder op de weg tegenkomen en er staat geen waarschuwingsbord, meldt dit dan zo spoedig mogelijk aan de betreffende gemeente.

Campagnemateriaal
Voor de campagne zijn diverse digitale communicatiemiddelen ontwikkeld. Zo zijn er een korte instructievideo, een social media filmpje en Facebook- en Twitterposts. Deze middelen zijn te vinden op de websites van ROV Oost-Nederland en op deze website.

ROV Oost-Nederland
Het ROV Oost-Nederland is in Gelderland en Overijssel de partner voor verkeersveiligheid. Met hun kennis van verkeersveiligheid en van het gebied brengen ze de juiste partners bij elkaar en initiëren ze projecten. Zij richt zich daarbij op gedragsbeïnvloeding van de weggebruikers. Hun ambitie? Iedereen elke dag weer veilig thuis! Het ROV Oost-Nederland is een initiatief van de provincies Overijssel en Gelderland.
 

Auteur: Thijs Veneklaas Slots
Bron: ROV Oost-Nederland